ÂLİ İMRÂN Suresi 53. Ayet Mealleri ^arapçasına git
Sure Okunma : 404960 - Ayet Okunma 4284
ÂLİ İMRÂN Suresini Dinlemek İçin Tıklayın:

[İki yüz âyettir, bütün müfessirlerce Medenîdir.]

 (İçinde İmran soyundan bahsedildiği için İmran soyu anlamına gelen Al-i İmran adıyla adlanmıştır.)

Arapça: Büyüt    Küçüt
رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
Mealler:
Rabbimiz, inandık indirdiğine, uyduk Peygambere, bizi buna tanık olanlarla haşret.
«««««««««««»»»»»»»»»»
(Havârîler:) Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz, dediler.
«««««««««««»»»»»»»»»»
"Rabbimiz, iman ettik (İsa'nın) hakikatinden inzâl ettiğine ve Rasûlüne tâbi olduk, bizi (hakikate) şahitlik edenlerle bir araya yaz. "
«««««««««««»»»»»»»»»»
'Rabbimizin, indirdiğine iman ettik. Allah’ın Rasulüne tâbi olduk, uyduk, artık bizi kutsal kitapları bilen ve tebliğ eden, çözüm getiren, güvenilir örnek önderlerle, doğruları konuşan şâhitlerle, sâlih kimselerle beraber yaz' dediler.
«««««««««««»»»»»»»»»»
'Ey Rabbimiz! Biz senin indirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Bizi şahitlerle birlikte yaz!'
«««««««««««»»»»»»»»»»
"Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şahidlerle beraber yaz."
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Rabbimiz, indirdiğin İncil’e iman ettik ve peygamberin Îsa’ya tâbi olduk. Artık bizi, birliğini ve peygamberlerini tasdik eden şâhitlerle beraber yaz.”
«««««««««««»»»»»»»»»»
«ORabbimiz! Indirdigine inandik, Peygambere uyduk; bizi sahid olanlarla beraber yaz".
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine inandık. (Gönderdiğin) Peygambere uyduk. Artık bizi (Senin varlığına birliğine, İsa'nın Peygamberliğine) şâhid olanlarla beraber yaz.
«««««««««««»»»»»»»»»»
“Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz.”
«««««««««««»»»»»»»»»»
'Rabbimiz! İndirdiğine inandık, Peygambere uyduk; bizi sahid olanlarla beraber yaz'.
«««««««««««»»»»»»»»»»
(Havârîler:) Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz, dediler.
«««««««««««»»»»»»»»»»
'Rabbimiz, indirdiğine inandık ve elçiye uyduk, bizi tanıklar listesine yaz!'
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik, o peygambere de uyduk. Artık bizi şahidlerle beraber yaz.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Rabbimiz, indirdiğine inandık ve Peygamber'in ardınca gittik; şimdi bizi o şahitlerle birlikte yaz!
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ya rabbena! indirdiğine iman ettik ve Resulün ardınca gittik, imdi bizi o şahidlerle beraber yaz
«««««««««««»»»»»»»»»»
'Ey Rabbimiz, indirmiş olduğun mesaja inandık, Peygambere uyduk, bizleri bu mesajın canlı şahitleri arasına yaz!'
«««««««««««»»»»»»»»»»
"Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şahitlerle beraber yaz."
«««««««««««»»»»»»»»»»
«Ey Rabbimiz, Senin indirdiğin (o Kitaba) inandık o peygambere de tâbi' olduk. Artık bizi (birliğini ve peygamberlerini tanıyan) şâhidlerle beraber yaz».
«««««««««««»»»»»»»»»»
(Havârîler:) 'Rabbimiz! İndirdiğine îmân ettik ve peygambere tâbi' olduk. Artık bizi(seni ve peygamberlerini tasdîk eden) şâhidlerle berâber yaz!' (dediler).
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Rabbımız; indirdiğine iman ettik. Ve peygamberlerin ardınca gittik. Bizi şahid olanlarla beraber yaz.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Rabbimiz, Senin indirdiğin şeye inandık ve Resûl'e tâbî olduk, artık bizi şahitlerle beraber yaz.
«««««««««««»»»»»»»»»»
«Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik, peygambere uyduk, bizi şahit olanlarla beraber yaz.»
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Rabbimiz! Bize yücelerden indirdiğine inanıyor ve bu elçi'ye tabi oluyoruz; o halde bizi (hakikate) şahitlik yapanlarla bir tut!"
«««««««««««»»»»»»»»»»
“Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine (kitaba) iman ettik ve Peygamber’e uyduk; öyleyse bizi de (hakka) tanıklık edenlerle birlikte yaz.”
«««««««««««»»»»»»»»»»
«Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve peygambere tâbi olduk, artık bizleri şahitler ile beraber yaz.»
«««««««««««»»»»»»»»»»
“Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine inandık, Peygamber'e uyduk. Bizi şâhit olanlarla beraber yaz!”
«««««««««««»»»»»»»»»»
Rabbimiz, indirdiğine inandık, Peygamber’e uyduk, bizi şahit olanlarla beraber yaz.
«««««««««««»»»»»»»»»»
"Ya Rabbenâ! İndirdiğin kitaba iman edip elçinin yolunu tuttuk. "Sen de bizi, birliğini ve nebîlerini tanıyan şahitlerle birlikte yaz!" dediler.
«««««««««««»»»»»»»»»»
"Rabbimiz, senin indirdiğine inandık, elçiye uyduk; bizi şâhidlerle beraber yaz!"
«««««««««««»»»»»»»»»»
«Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Böylece bizi şahidlerle beraber yaz.»
«««««««««««»»»»»»»»»»
'Ey Rabbimiz! İndirdiğin kitaba iman ettik, Peygambere uyduk. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz.'
«««««««««««»»»»»»»»»»
"Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik, resule uyduk; artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz!"
«««««««««««»»»»»»»»»»