ÂLİ İMRÂN Suresi 71. Ayet Mealleri ^arapçasına git
Sure Okunma : 404637 - Ayet Okunma 1240
ÂLİ İMRÂN Suresini Dinlemek İçin Tıklayın:

[İki yüz âyettir, bütün müfessirlerce Medenîdir.]

 (İçinde İmran soyundan bahsedildiği için İmran soyu anlamına gelen Al-i İmran adıyla adlanmıştır.)

Arapça: Büyüt    Küçüt
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
Mealler:
Ey kitap ehli, ne diye hakkı bâtılla karıştırıyor, gerçeği gizliyorsunuz? Halbuki biliyorsunuz da.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey ehl-i kitap! Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar, niçin Hakk'ı bâtılın içinde gizleyip, bilip dururken Hakk'ı gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey geçmiş kitapları sahiplenenler, niçin gerekçeli, hikmete dayalı gelen hak kitaba bâtılı karıştırıyor, hakkı bâtıla âlet ediyor, bile bile hakikati, Muhammed’in hak Peygamber olduğu gerçeğini, ilâhî hükümleri gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıyorsunuz ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Kitap Ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey kitaplılar (Hristiyanlar ve Yahudiler) Niçin hakkı bâtıl ile karıştırıp örtüyor ve (Muhammed Aleyhisselâmın hak peygamber olduğunu bildiğiniz halde) gerçeği gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Kitab ehli! Nicin hakki batila karistiriyor ve bile bile hakki gizliyorsunuz? *
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Kitap Ehli! bildiğiniz halde neden hakkı bâtıla karıştırıp hakkı gizlersiniz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey ehl-i kitap! Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Kitap halkı! Neden doğru ile yanlışı birbirine karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey kendilerine kitap verilenler, neden hakkı batıla buluyorsunuz da gerçeği bile bile gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Ehli kitab niçin hakkı batılla bulayorsunuz da hakkı ketmediyorsunuz? Halbuki bilib duruyorsunuz
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey kitap ehli, niye gerçeğin üzerine batılı örtüyor ve bile bile gerçeği saklıyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Kitap ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Kitablılar, neye Hakkı baatıl ile karışdırıyor, gerçeği gizliyorsunuz? Halbuki (bunu) bilib duruyorsunuz da.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey ehl-i kitab! Niçin siz bile bile hakkı bâtıl ile karıştırıyor ve hakkı gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Ehl-i Kitab; Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Kitap Ehli! Niçin hakkı bâtıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey kitab ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Neden hakkı batıl ile saklayıp örter ve (pekala) farkında olduğunuz hakikati gizlersiniz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey kitap ehli! Neden bildiğiniz halde, hakkı batıla karıştırıyor ve hakkı gizliyorsunuz?!
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey ehl-i kitap! Ne için hakkı bâtıl ile karıştırıyorsunuz? Ve hakkı gizliyorsunuz? Halbuki, siz bilirsiniz.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey ehl-i kitap! Niçin hakkı bâtıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
-Ey kitap ehli, niçin hakla batılı karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Ehl-i kitap! Niçin bile bile Batılı hakka karıştırıyor, niçin bile bile hakikati gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Kitap ehli, niçin hakkı bâtıla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Kitap Ehli, neden hakkı bâtıl ile örtüyor ve siz de bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Kitap Ehli! Niçin hakkı bâtıl ile karıştırıyor ve bildiğiniz halde hakikati gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»
Ey Ehlikitap! Neden hakkı batılla kirletiyorsunuz ve bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz?
«««««««««««»»»»»»»»»»