Mealci Okunma : 70885
Süleyman Ateş

Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Diyanet İşleri Başkanı olan Prof. Dr.
Süleyman Ateş, 31 Ocak 1933 tarihinde Elazığ ili merkez Tadım Köyünde
doğdu. Babası, İbrahim Ağa, Annesi de Behiye Hanım'dır. Ümmi, fakat son
derece dindar olan babası, oğlunu dini tahsil için köy hocasına verdi.
On yaşında hıfzını tamamlayan Dr. Süleyman Ateş, Elazığ alimlerinden,
Tabur İmamlığından emekli Hacı Muharrem Kösetürkmen Efendi'den Arapça
dersleri aldı. 


1951 yılında Erzurum'da Hacı Faruk
Bey ve Erzurum Müftüsü Solokzade Sadık Efendi'nin derslerine devam etti.
1953 yılında dışardan ilkokulu bitirerek Elazığ İmam-Hatip Okulu'na
girdi. Bir yandan okula devam ederken, diğer taraftan da Hacı Muharrem
Efendi'den özel dersler aldı. Bu okulun her sınıfını iftihar ve
birincilikle geçen Ateş, 1960 yılı Haziran döneminde İmam-Hatip
Okulu'nu, aynı yılın Eylül döneminde de Elazığ Lisesi'ni bitirip Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdi. Talebeliği sırasında Ankara
İkişerefeli ve İbadullah Camilerinde dört yıl İmam-Hatiplik yaptı. 


1964 yılında İlahiyat Fakültesini
birincilikle bitiren Ateş, kısa bir dönem İmam-Hatip Okulunda
öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin
1965 yılında açtığı asistanlık sınavını kazanarak Tefsir Kürsüsünde
asistan oldu. 1968 yılında Pekiyi derece ile Doktor olan Ateş, askerlik
görevini tamamladıktan sonra aynı kürsüde görevine devam ederken, Irak
ve Mısırda araştırma yaptı. 1973 yılında "Üniversite doçenti" oldu. 


16 Nisan 1976 tarihinde Diyanet
İşleri Başkanlığına atanan Ateş 1978 yılında fakültedeki görevine
dönerek, 1979 yılında Profesör oldu. 1979 yılında Almanya Bochum Ruhr
Üniversitesi'nde sahasında araştırma yaptı. Prof. Ateş, daha sonra
izinli olarak gittiği Suudi Arabistan Riyad İmam Muhammed Üniversitesi
ve Cezayir Emir Abdulkadir Üniversitesi'nde Tefsir ve Tasavvuf
derslerini okuttu. Yurda dönüşünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Temel İslami İlimler Bölüm Başkanlığı'na getirildi. 


Telif, terceme, edisyonkritik olmak
üzere altmışı aşkın eser vermiş olan Süleyman Ateş'in "Yüce Kur'an'ın
Çağdaş Tefsiri" adlı 12 ciltlik eseri yirmi yıllık bir çalışmanın
ürünüdür. Sırrî mahlası ile şiirlerde yazan Ateş, Temmuz 1995 tarihinden
beri İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslami İlimler
Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.