ZUMER Suresi 1. Ayet Mealleri ^arapçasına git
Sure Okunma : 74385 - Ayet Okunma 885
ZUMER Suresini Dinlemek İçin Tıklayın:

[Mekkîdir, yetmiş beş âyettir.]

10. âyeti Medenîdir denmiştir. 10, 11, 12. âyetleri Medenîdir diyenler de vardır. 71 ve 73. âyetlerinde inananların bölük bölük cennete, inanmayanların bölük bölük cehenneme gidecekleri anlatıldığı cihetle bu sûreye bölükler anlamına gelen Zümer adı verildiği gibi 20. âyetinde Tanrıdan çekinenlerin, cennette köşklere nail olacakları anlatıldığından köşkler anlamına Guref sûresi de denir.

ZUMER Suresi Toplam 75 ayetten oluşmaktadır.

Şu an 1. Ayettesiniz:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ZUMER Suresine Geri Dön
Arapça: Büyüt    Küçüt
تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Mealler:
Kitabın indirilişi, üstün, hüküm ve hikmet sâhibi Allah tarafındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu BİLGİ, Aziyz Hakiym Allâh'tan boyutsal olarak şuuruna indirilmiştir!
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu mükemmel kutsal kitap Kur’ân, kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan Allah tarafından bölüm bölüm indirilmiştir.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Kitab'ın indirilişi güçlü ve hakim olan Allah tarafındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
(Bu) Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah (katın)dandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu Kitab’ın indirilmesi, aziz, hakim olan Allah’dandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Kitap'in indirilmesi, guclu ve Hakim olan Allah katindandir.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu Kitab'ın indirilişi, O çok güçlü, çok üstün hikmet sahibi Allah'tandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Kitab’ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Kitap'ın indirilmesi, güçlü ve Hakim olan Allah katındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan ALLAH'tandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu kitabın indirilişi, güçlü, hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
İndirilişi bu kitabın Allahdan, o azîz, hakîm Allahdandır
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu Kitab'ın indirilmesi, aziz ve hikmet sahibi Allah katındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
(Bu) Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Tanrı (katın)dandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
(Bu) kitabın indirilmesi, o mutlak gaalib, o yegâne hukûm ve hikmet saahibi Allahdandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
(Bu) Kitâb’ın indirilmesi, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) Allah tarafındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Kitab'ın indirilmesi; Aziz, Hakim olan Allah katındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu Kitab'ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Hakîm (hikmet ve hüküm sahibi) olan Allah tarafındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
(Bu) Kitabın indirilmesi, güçlü ve hikmet sahibi olan Allah'tandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu ilahi kelamın indirilişi, güç ve hikmet Sahibi olan Allah'tandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
(Bu) kitabın indirilişi, azîz, hakîm olan Allah'tandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Kitab'ın indirilmesi Azîz ve hikmet sahibi olan Allah katındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Kitabın indirilmesi, güç ve hüküm sahibi Allah’tandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu kitabın vahyolunup parça parça indirilmesi, azîz ve hakîm (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah tarafındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Kitabın indirilmesi, aziz hüküm ve hikmet sâhibi Allâh tarafındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
(Bu) Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi bulunan Allah (katın)dandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Kitabın indirilişi, kudreti herşeye üstün olan, sonsuz hikmet sahibi Allah tarafındandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»
Bu Kitap'ın indirilişi Aziz ve Hakim olan Allah'tandır.
«««««««««««»»»»»»»»»»