Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.


وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾


A'LÂ SURESİ 3. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ellezî kaddera fe hedâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ellezî ve o ki
kaddera bir kader tayin etti, önceden bildi ve zamanında yaşandı
fe sonra
hedâ hidayet etti

Ve O ki, bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti.

A'LÂ SURESİ 3. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

Diyanet İşleri

Bir Rab ki ölçüp biçti, derken doğru yolu buldurdu.

Abdulbaki Gölpınarlı

Takdir edip yol gösteren,

Adem Uğur

O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı).

Ahmed Hulusi

Her şeyi planlayıp, programlayıp doğru yolu gösterenin, amaca ulaştıranın adını tesbihe devam et.

Ahmet Tekin

Takdir etti ve ona göre yol gösterdi.

Ahmet Varol

Takdir etti, böylece yol gösterdi,

Ali Bulaç

O Rabbin ki, (eşyanın cins ve nevilerini) takdir etti de doğru yolu gösterdi.

Ali Fikri Yavuz

O, her seyi olcuyle yapip dogru yolu gostermistir.

Bekir Sadak

O ki (yarattığını) belli ölçüye göre ortaya çıkardı ve (ona göre de) yolunu gösterdi.

Celal Yıldırım

O, her şeyi ölçüyle yapıp doğru yolu göstermiştir.

Diyanet İşleri (eski)

(1-5) Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et!

Diyanet Vakfi

O ki ölçtü, yol gösterdi.

Edip Yüksel

O rabbın ki takdir etti de hidayet buyurdu

Elmalılı Hamdi Yazır

Takdir edip doğru yolu gösteren Rabbinin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Takdir edip hidayeti gösteren O'dur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ölçüleri belirleyip yolunu gösterendir.

Seyyid Kutub

Takdir etti, böylece yol gösterdi,

Gültekin Onan

Takdîr eden, (ona göre de) yol gösterendir.

Hasan Basri Çantay

Hem O ki, (herşeyin maslahatına uygun olanı) takdîr etti de (ona, o takdîr ettiği şeye giden bir) yol gösterdi.

Hayrat Neşriyat

Ki O, takdir edip doğru yolu göstermiştir.

İbni Kesir

O ki, (bütün mevcudatın) tabiatını belirlemekte ve onu (hedefine doğru) yöneltmektedir;

Muhammed Esed

Ve o ki takdir etti de doğru yolu gösterdi.

Ömer Nasuhi Bilmen

Her şeyi takdir edip (plânlayıp) doğru yolu göstermiştir.

Ömer Öngüt

Takdir eden ve yol gösteren.

Şaban Piriş

(2-3) O seni yaratıp, mükemmel yaratılış vereni! O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını, sağlayacak yolları göstereni!

Suat Yıldırım

Ve O ki herşeyin miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi.

Süleyman Ateş

Takdir etti, böylece yol gösterdi,

Tefhim-ul Kuran

O Rabbin ki kaderini çizdi, yol gösterdi.

Ümit Şimşek

O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.

Yaşar Nuri Öztürk

O ki, bütün varolanların biçimini, özelliğini belirleyip hedefine yöneltmektedir.

Abdullah Parlıyan

(2-5) Yaratıp düzene koyanın, her şeyi ölçüyle yapıp doğasına göre görevini belirleyenin, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirenin ismini tesbih et.

Bayraktar Bayraklı

O, (eşyanın cins ve nevilerini) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

Cemal Külünkoğlu

Takdir etti de böylece hidayet etti.

Kadri Çelik

Ve O’dur ki, her şey için bir ölçü (belli bir hayat, belli hususiyetler, bir gaye) takdir ve tayin buyurup, onu bu gayeye yönlendirir.

Ali Ünal

Takdir edip yol gösterdi.

Harun Yıldırım

O ki, her şeye yaratılıştan bir ölçü ve amaç takdir etti, sonra (o ölçüye uyarak amacına ulaşacak) istikamete yöneltti.

Mustafa İslamoğlu

Ve o ki; kuralları (tabiat kanunlarını) belirleyip takdir eden, doğru yolu gösteren.

Sadık Türkmen

Yarattığı her şey için hesap (cinsini, boyunu, ağırlığını, nesebini, rengini, nerede yaşayacağını, ömrünü vs. her şeyini planlayan) yapan ve onlara yollarını gösterendir.

İlyas Yorulmaz

Ve O ki, bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti.

İmam İskender Ali Mihr