Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır.


هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

hemmâzin meşşâin bi nemîmin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
hemmâzin çok ayıplayan, çok çekiştiren, devamlı kusur arayan
meşşâin dedikodu yapan, gammazlık kastiyle lâf taşıyan
bi nemîmin (arada götürülüp getirilen) söz, lâf

Devamlı kusur arayanlara, lâf taşıyanlara (itaat etme).

KALEM SURESİ 11. Ayeti Ahmet Tekin Meali

Devamlı kusur arayan, laf götürüp getirenlere boyun eğme.

Ahmet Tekin