Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.


وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿١﴾


ÂDİYÂT SURESİ 1. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve el âdiyâti dabhan
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve andolsun
el âdiyâti koşanlar
dabhan nefes nefese

Nefes nefese koşanlara andolsun.

ÂDİYÂT SURESİ 1. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

Diyanet İşleri

Andolsun soluya soluya koşanlara.

Abdulbaki Gölpınarlı

Harıl harıl koşanlara,

Adem Uğur

Andolsun o nefesleri zorlanarak (dünyalık biriktirmek için) koşan (azgın atlara benzer insanlara),

Ahmed Hulusi

Andolsun, dörtnala düşman üzerine, savaşa giden süvarilere, çatlarcasına, soluk soluğa koşarak hücum eden atlara!

Ahmet Tekin

Andolsun nefesleriyle ses çıkararak soluk soluğa koşan (at)lara,

Ahmet Varol

Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

Ali Bulaç

And olsun, soluyarak koşanlara (gazilerin atlarına),

Ali Fikri Yavuz

And olsun Allah yolunda kostukca kosanlara;

Bekir Sadak

Harıl harıl, nefes nefese boyunlarını uzatarak koşan atlara (veya hac cihetine yönelen develere),

Celal Yıldırım

And olsun Allah yolunda koştukça koşanlara;

Diyanet İşleri (eski)

(1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

Diyanet Vakfi

Andolsun soluyarak aşanlara,

Edip Yüksel

O harıl harıl koşular koşan

Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O harıl harıl (savaşa) koşanlara,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara,

Seyyid Kutub

Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

Gültekin Onan

Andolsun o harıl harıl koşan (at) lara,

Hasan Basri Çantay

Yemîn olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (âdiyât’a)!

Hayrat Neşriyat

Andolsun; o koştukça koşanlara,

İbni Kesir

Ooo! Nefes nefese koşan binek atları,

Muhammed Esed

(1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.

Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun o koştukça koşanlara!

Ömer Öngüt

Andolsun, soluya soluya koşanlara ..

Şaban Piriş

Gazilerin nefes nefese koşan,

Suat Yıldırım

Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan (at)lara,

Süleyman Ateş

Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

Tefhim-ul Kuran

And olsun nefes nefese koşanlara,

Ümit Şimşek

Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,

Yaşar Nuri Öztürk

Soluk soluğa koşanlara,

Abdullah Parlıyan

Öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara,[793]

Bayraktar Bayraklı

(1-5) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın yapan ve orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun içine dalan atlara andolsun ki,

Cemal Külünkoğlu

Andolsun soluk soluğa koşanlara.

Kadri Çelik

Yemin olsun gazilerin atlarına nefes nefese koşan,

Ali Ünal

Andolsun harıl harıl koşanlara,

Harun Yıldırım

Yazıklar olsun (vahye) dinmez bir hınçla saldıranlara,

Mustafa İslamoğlu

Ant olsun, o nefes nefese koşanlara,

Sadık Türkmen

Soluk soluğa koşan atlara.

İlyas Yorulmaz

Nefes nefese koşanlara andolsun.

İmam İskender Ali Mihr