Kur'an Sırası Nuzül Sırası Nedir? Sure Adı Anlamı Sureyi Oku
1 5 FÂTİHA Başlangıç FÂTİHA Suresinin Mealine Git
2 87 BAKARA İnek BAKARA Suresinin Mealine Git
3 89 ÂLİ İMRÂN İmran Ailesi ÂLİ İMRÂN Suresinin Mealine Git
4 92 NİSÂ Kadınlar NİSÂ Suresinin Mealine Git
5 112 MÂİDE Ziyafet (Sofra) MÂİDE Suresinin Mealine Git
6 55 EN'ÂM Davar EN'ÂM Suresinin Mealine Git
7 39 A'RÂF Orta Yer A'RÂF Suresinin Mealine Git
8 88 ENFÂL Ganimetler ENFÂL Suresinin Mealine Git
9 113 TEVBE Tövbe TEVBE Suresinin Mealine Git
10 51 YÛNUS Hz. Yunus YÛNUS Suresinin Mealine Git
11 52 HÛD Hz. Hud HÛD Suresinin Mealine Git
12 53 YÛSUF Hz. Yusuf YÛSUF Suresinin Mealine Git
13 96 RA'D Gök Gürültüsü RA'D Suresinin Mealine Git
14 72 İBRÂHÎM Hz. İbrahim İBRÂHÎM Suresinin Mealine Git
15 54 HİCR Hicr HİCR Suresinin Mealine Git
16 70 NAHL Bal arısı NAHL Suresinin Mealine Git
17 50 İSRÂ Gece Yürüyüşü İSRÂ Suresinin Mealine Git
18 69 KEHF Mağara KEHF Suresinin Mealine Git
19 44 MERYEM Hz. Meryem MERYEM Suresinin Mealine Git
20 45 TÂHÂ Ta-Ha TÂHÂ Suresinin Mealine Git
21 73 ENBİYÂ Peygamberler ENBİYÂ Suresinin Mealine Git
22 103 HACC Hac HACC Suresinin Mealine Git
23 74 MU'MİNÛN Mü'minler MU'MİNÛN Suresinin Mealine Git
24 102 NÛR Nur NÛR Suresinin Mealine Git
25 42 FURKÂN Hak ile batılı ayıran FURKÂN Suresinin Mealine Git
26 47 ŞUARÂ Şairler ŞUARÂ Suresinin Mealine Git
27 48 NEML Karınca NEML Suresinin Mealine Git
28 49 KASAS Kıssalar KASAS Suresinin Mealine Git
29 85 ANKEBÛT Dişi Örümcek ANKEBÛT Suresinin Mealine Git
30 84 RÛM Romalılar RÛM Suresinin Mealine Git
31 57 LOKMÂN Hz. Lokman LOKMÂN Suresinin Mealine Git
32 75 SECDE Secde SECDE Suresinin Mealine Git
33 90 AHZÂB Gruplar AHZÂB Suresinin Mealine Git
34 58 SEBE Sebe halkı SEBE Suresinin Mealine Git
35 43 FÂTIR Yaratan FÂTIR Suresinin Mealine Git
36 41 YÂSÎN Ya-Sin YÂSÎN Suresinin Mealine Git
37 56 SÂFFÂT Saf Tutanlar SÂFFÂT Suresinin Mealine Git
38 38 SÂD Sad SÂD Suresinin Mealine Git
39 59 ZUMER Zümreler ZUMER Suresinin Mealine Git
40 60 MU'MİN Mü'min MU'MİN Suresinin Mealine Git
41 61 FUSSİLET Ayrıntılı FUSSİLET Suresinin Mealine Git
42 62 ŞÛRÂ Danışma ŞÛRÂ Suresinin Mealine Git
43 63 ZUHRÛF Gösteriş, Süsler ZUHRÛF Suresinin Mealine Git
44 64 DUHÂN Duman DUHÂN Suresinin Mealine Git
45 65 CÂSİYE Diz Çöküş CÂSİYE Suresinin Mealine Git
46 66 AHKÂF Kum Tepeleri AHKÂF Suresinin Mealine Git
47 95 MUHAMMED Hz. Muhammed (S.A.V) MUHAMMED Suresinin Mealine Git
48 111 FETİH Fetih FETİH Suresinin Mealine Git
49 106 HUCURÂT Odalar HUCURÂT Suresinin Mealine Git
50 34 KAF Kaf harfi KAF Suresinin Mealine Git
51 67 ZÂRİYÂT Tozutup Savuran ZÂRİYÂT Suresinin Mealine Git
52 76 TÛR Tur Dağı TÛR Suresinin Mealine Git
53 23 NECM Yıldız NECM Suresinin Mealine Git
54 37 KAMER Ay KAMER Suresinin Mealine Git
55 97 RAHMÂN Rahman RAHMÂN Suresinin Mealine Git
56 46 VÂKIA Olay VÂKIA Suresinin Mealine Git
57 94 HADÎD Demir HADÎD Suresinin Mealine Git
58 105 MUCÂDELE Mücadele MUCÂDELE Suresinin Mealine Git
59 101 HAŞR Toplanma HAŞR Suresinin Mealine Git
60 91 MUMTEHİNE İmtihan Eden MUMTEHİNE Suresinin Mealine Git
61 109 SAFF Saf Tutmak SAFF Suresinin Mealine Git
62 110 CUMA Cuma CUMA Suresinin Mealine Git
63 104 MUNÂFİKÛN Münafık MUNÂFİKÛN Suresinin Mealine Git
64 108 TEGÂBUN Aldanış TEGÂBUN Suresinin Mealine Git
65 99 TALÂK Boşanma TALÂK Suresinin Mealine Git
66 107 TAHRÎM Yasaklama TAHRÎM Suresinin Mealine Git
67 77 MULK Yönetim MULK Suresinin Mealine Git
68 2 KALEM Kalem KALEM Suresinin Mealine Git
69 78 HÂKKA Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet HÂKKA Suresinin Mealine Git
70 79 MEÂRİC Yükselme yolları MEÂRİC Suresinin Mealine Git
71 71 NÛH Hz. Nuh NÛH Suresinin Mealine Git
72 40 CİNN Cin CİNN Suresinin Mealine Git
73 3 MUZZEMMİL Bürünen MUZZEMMİL Suresinin Mealine Git
74 4 MUDDESSİR Gizlenen MUDDESSİR Suresinin Mealine Git
75 31 KIYÂME Diriliş KIYÂME Suresinin Mealine Git
76 98 İNSÂN (DEHR) İnsan İNSÂN (DEHR) Suresinin Mealine Git
77 33 MURSELÂT Gönderilenler MURSELÂT Suresinin Mealine Git
78 80 NEBE Haber NEBE Suresinin Mealine Git
79 81 NÂZİÂT Söküp Çıkaranlar NÂZİÂT Suresinin Mealine Git
80 24 ABESE Yüzünü ekşitti ABESE Suresinin Mealine Git
81 7 TEKVÎR Dolama TEKVÎR Suresinin Mealine Git
82 82 İNFİTÂR Parçalanma İNFİTÂR Suresinin Mealine Git
83 86 MUTAFFİFÎN Kandıranlar MUTAFFİFÎN Suresinin Mealine Git
84 83 İNŞİKAK Yarılma İNŞİKAK Suresinin Mealine Git
85 27 BURÛC Burçlar BURÛC Suresinin Mealine Git
86 36 TÂRIK Vuruşlu TÂRIK Suresinin Mealine Git
87 8 A'LÂ En yüce A'LÂ Suresinin Mealine Git
88 68 GÂŞİYE Kuşatan GÂŞİYE Suresinin Mealine Git
89 10 FECR Tan Vakti FECR Suresinin Mealine Git
90 35 BELED Belde, şehir BELED Suresinin Mealine Git
91 26 ŞEMS Güneş ŞEMS Suresinin Mealine Git
92 9 LEYL Gece LEYL Suresinin Mealine Git
93 11 DUHÂ Kuşluk Vakti DUHÂ Suresinin Mealine Git
94 12 İNŞİRÂH (ŞERH) Ferahlık İNŞİRÂH (ŞERH) Suresinin Mealine Git
95 28 TÎN İncir TÎN Suresinin Mealine Git
96 1 ALAK Asılıp Tutunan ALAK Suresinin Mealine Git
97 25 KADR (KADİR) Kadir KADR (KADİR) Suresinin Mealine Git
98 100 BEYYİNE Apaçık delil BEYYİNE Suresinin Mealine Git
99 93 ZİLZÂL Deprem ZİLZÂL Suresinin Mealine Git
100 14 ÂDİYÂT Hızlı koşan atlar ÂDİYÂT Suresinin Mealine Git
101 30 KÂRİA Şiddetli Ses KÂRİA Suresinin Mealine Git
102 16 TEKÂSUR Çoğalma Yarışı TEKÂSUR Suresinin Mealine Git
103 13 ASR Zaman ASR Suresinin Mealine Git
104 32 HUMEZE İnsanları arkadan çekiştiren HUMEZE Suresinin Mealine Git
105 19 FÎL Fil FÎL Suresinin Mealine Git
106 29 KUREYŞ Kureyş KUREYŞ Suresinin Mealine Git
107 17 MÂÛN Yardımlaşma MÂÛN Suresinin Mealine Git
108 15 KEVSER Kevser KEVSER Suresinin Mealine Git
109 18 KÂFİRÛN İnkarcılar KÂFİRÛN Suresinin Mealine Git
110 114 NASR Yardım NASR Suresinin Mealine Git
111 6 TEBBET (MESED) Kahrolsun (Bükülmüş ip) TEBBET (MESED) Suresinin Mealine Git
112 22 İHLÂS İhlâs Makamı (6. Velâyet Kademesi, 27. basamak) İHLÂS Suresinin Mealine Git
113 20 FELAK Sabah aydınlığı FELAK Suresinin Mealine Git
114 21 NÂS İnsanlar NÂS Suresinin Mealine Git