Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.


وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾


ÂDİYÂT SURESİ 10. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve hussıle fî es sudûri
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve hussıle ve hasıl olanlar toplandı, toplanıp izhar edildi
şeyler, olanlar
fî es sudûri göğüslerde

Ve göğüslerde olanlar (hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler) toplanıp izhar edildiği zaman.

ÂDİYÂT SURESİ 10. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(9-11) Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her hâlinden mutlaka haberdardır.

Diyanet İşleri

Ve gönüllerdekiler, meydana vurulup bilinince.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,

Adem Uğur

Sadırların içindekiler açığa çıkartıldığında,

Ahmed Hulusi

Gönüllerdekiler, sırlar ortaya konduğu zaman, hâlâ, halinin ne olacağını düşünemiyor mu?

Ahmet Tekin

Göğüslerde olanlar devşirilip (ortaya) konduğu zaman,

Ahmet Varol

Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?

Ali Bulaç

Ve (iyi veya kötü) kalblerde ne varsa ayrılıb açıklandığı zaman, o gün Rableri, onlardan (gizli ve aşikâr bütün yaptıklarından) haberdardır.

Ali Fikri Yavuz

(9-10) Insan, kabirlerde bulunanlarin cikarilacagi ve kalblerde olanlarin ortaya konulacagi bir zamanin gelecegini bilmez mi?

Bekir Sadak

(9-10) Kabirlerdekinin deşilip çıkarılacağı, göğüslerde olanın derlenip ortaya konulacağı zamanı acaba bilmiyor mu ?!

Celal Yıldırım

(9-10) İnsan, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalblerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi?

Diyanet İşleri (eski)

(9-11) Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.

Diyanet Vakfi

Ve göğüslerde gizlenenler açığa çıkarıldığı zaman,

Edip Yüksel

Ve derildiği zaman o sadırdakiler

Elmalılı Hamdi Yazır

o göğüslerdekiler derlendiğinde,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ve sinelerin içindekiler derlenecek.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kalplerde olanlar ortaya konulduğu zaman.

Seyyid Kutub

Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?

Gültekin Onan

göğüslerde ne varsa onlar da derlenib toparlandığı (zaman)?

Hasan Basri Çantay

(9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.

Hayrat Neşriyat

Göğüslerde bulunanların derlenip toparlanacağını?

İbni Kesir

ve insanların kalplerinde (gizli) olan her şey ortaya döküldüğünde,

Muhammed Esed

Ve sinelerde olanlar, toptan izhar edildiği vakit,

Ömer Nasuhi Bilmen

Kalplerde olanların da ortaya konulacağı zamanı?

Ömer Öngüt

Kalplerdeki ortaya konduğunda.

Şaban Piriş

(9-10) Peki o insan, kendisinin ve malının âkıbetini hâlâ bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman, sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman,

Suat Yıldırım

Göğüslerde bulunanlar devşirildiği zaman,

Süleyman Ateş

Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?

Tefhim-ul Kuran

Ve gönüllerde olanlar ortaya konacak?

Ümit Şimşek

Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,

Yaşar Nuri Öztürk

ve insanların kalplerinde gizli olan herşey ortaya döküldüğünde,

Abdullah Parlıyan

Sinelerde olanlar ortaya konduğu zaman.

Bayraktar Bayraklı

(9-10) Fakat o insan bilmez mi ki, kabirlerdeki ölüler diriltilip çıkarıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,

Cemal Külünkoğlu

Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zaman.

Kadri Çelik

Ve sinelerde (iman–inkâr, niyet, şükür– nankörlük adına) ne varsa hepsinin ortaya döküldüğü zaman?

Ali Ünal

Göğüslerde olanların derleneceğini,

Harun Yıldırım

ve göğüslerde saklı her şey ortaya serileceği (zaman):

Mustafa İslamoğlu

Ve gönüllerinin içindeki şeyler açığa çıkarıldığı zaman,

Sadık Türkmen

Ve göğüslerinde taşıdıkları her şey tek tek ortaya döküldüğünde.

İlyas Yorulmaz

Ve göğüslerde olanlar (hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler) toplanıp izhar edildiği zaman.

İmam İskender Ali Mihr