Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.


فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٥﴾


ÂDİYÂT SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe vesatne bi-hî cem'an
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe sonra, böylece
vesatne ortasına daldılar
bi-hî onunla
cem'an topluluk

Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar.

ÂDİYÂT SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

Diyanet İşleri

Derken düşman topluluğunun tâ ortasına dalanlara.

Abdulbaki Gölpınarlı

Derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki,

Adem Uğur

Böylece o hâl ile halkın içine dalanlara (çok yazık)!

Ahmed Hulusi

Andolsun, toz duman arasında düşman birliklerinin merkezine dalanlara, düşman hatlarını yaranlara!

Ahmet Tekin

Derken onunla bir topluluğun tam ortasına dalanlara ki,

Ahmet Varol

Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.

Ali Bulaç

Böylece, o dem, düşman topluluğu ortasına girenlere ki,

Ali Fikri Yavuz

Dusman toplulugunun icine dalanlara ki:

Bekir Sadak

Ve (Düşmanın) bir topluluğuna dalıp ortalayanlara and olsun ki,

Celal Yıldırım

Düşman topluluğunun içine dalanlara ki:

Diyanet İşleri (eski)

(1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

Diyanet Vakfi

Ve topluluğun içine dalanlara ki;

Edip Yüksel

Bir derneği o demde ortalayan kuvvetlere kasem eylerim ki

Elmalılı Hamdi Yazır

o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Düşman topluluğu içine dalanlara ki,

Seyyid Kutub

Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.

Gültekin Onan

Bununla bir topluluğun tâ ortasına girenlere (ya'nî atlara) ki,

Hasan Basri Çantay

Derken onunla, bir topluluğun ortasına dalanlara!

Hayrat Neşriyat

Derken bir topluluğun ortasına dalanlara,

İbni Kesir

(körcesine) bir ordunun içine dalan!

Muhammed Esed

Sonra onunla bir topluluğun ortasına girenlere (andolsun ki),

Ömer Nasuhi Bilmen

O toz duman içinde bir topluluğun ortasına dalanlara andolsun ki!

Ömer Öngüt

Topluluğun ortasına dalanlara ..

Şaban Piriş

Derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atların hakkı için ki:

Suat Yıldırım

Derken bir topluluğun ortasına dalanlara.

Süleyman Ateş

Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.

Tefhim-ul Kuran

Düşmanın ortasına dalanlara:

Ümit Şimşek

Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki,

Yaşar Nuri Öztürk

derken düşman topluluğunun taa ortasına dalanlara andolsun ki;

Abdullah Parlıyan

Toplumu derinden yaralarlar.

Bayraktar Bayraklı

(1-5) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın yapan ve orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun içine dalan atlara andolsun ki,

Cemal Külünkoğlu

Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.

Kadri Çelik

Derken düşman kuvvetinin ortasına dalan:

Ali Ünal

Ve bununla bir topluluğun ortasına dalanlara ki;

Harun Yıldırım

nihayet bu düşmanlıkla toplumun ortasına dalanlara…

Mustafa İslamoğlu

Böylece, bir topluluğun ortasına dalanlara!

Sadık Türkmen

Böylece (korkusuzca düşmanlarının) ortasına dalanlara yemin olsun ki.

İlyas Yorulmaz

Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar.

İmam İskender Ali Mihr