Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.


بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾


A'LÂ SURESİ 16. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

bel tu'sırûne el hayâte ed dunyâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
bel hayır
tu'sırûne siz tercih ediyorsunuz, üstün tutuyorsunuz
el hayâte hayat
ed dunyâ dünya

Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz (tercih ediyorsunuz).

A'LÂ SURESİ 16. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Diyanet İşleri

Hayır, siz dünyâ yaşayışını üstün tutarsınız.

Abdulbaki Gölpınarlı

Fakat siz (ey insanlar!) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Adem Uğur

Fakat siz dünya hayatını (en aşağı yaşam düzeyini) tercih ediyorsunuz!

Ahmed Hulusi

Fakat siz ey gafiller, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Ahmet Tekin

Gerçek şu ki, siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Ahmet Varol

Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz.

Ali Bulaç

Fakat (ey kâfirler!) siz dünya hayatını (ahirete) tercih ediyorsunuz.

Ali Fikri Yavuz

Ama sizler dunya hayatini tercih ediyorsunuz.

Bekir Sadak

Ama siz Dünya hayatını (Âhiret'e) tercîh ediyorsunuz.

Celal Yıldırım

Ama sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Diyanet İşleri (eski)

(16-17) Fakat siz (ey insanlar!) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Diyanet Vakfi

Ne var ki siz dünya hayatını seçiyorsunuz.

Edip Yüksel

Fakat siz Dünya hayatı tercih ediyorsunuz

Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Fakat siz şu dünya hayatını üstün tutuyorsunuz.

Seyyid Kutub

Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz.

Gültekin Onan

Belki siz dünyâ hayaatını (âhiretden) üstün tutarsınız.

Hasan Basri Çantay

Fakat (siz) dünya hayâtını üstün tutarsınız!

Hayrat Neşriyat

Fakat siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

İbni Kesir

Ama hayır, (ey insanlar,) siz bu dünya hayatını tercih edersiniz,

Muhammed Esed

(16-17) Belki siz, dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki, ahiret daha hayırlıdır ve daha bâkîdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Fakat siz dünya hayatını (ahirete) tercih ediyorsunuz.

Ömer Öngüt

Siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Şaban Piriş

Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz.

Suat Yıldırım

Ama siz, şu yakın hayâtı yeğliyorsunuz.

Süleyman Ateş

Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz.

Tefhim-ul Kuran

Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Ümit Şimşek

Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz.

Yaşar Nuri Öztürk

Ama siz dünya hayatını ahirete tercih ediyorsunuz.

Abdullah Parlıyan

(16-17) Aksine siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret hayatı daha üstün ve daha kalıcıdır.

Bayraktar Bayraklı

Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Cemal Külünkoğlu

Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz.

Kadri Çelik

Ama siz (ey insanlar), dünya hayatını sevip tercih ediyorsunuz.

Ali Ünal

Oysa siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz.

Harun Yıldırım

Maalesef siz (ey insanlar), bu yakın ve aşağı hayatı tercih ediyorsunuz;

Mustafa İslamoğlu

Ama siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Sadık Türkmen

Ancak siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

İlyas Yorulmaz

Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz (tercih ediyorsunuz).

İmam İskender Ali Mihr