Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.


إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾


A'LÂ SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne hâzâ le fî es suhufî el ûlâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
hâzâ bu
le elbette
fî es suhufî sayfalarda var
el ûlâ evvelki, önceki

Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var.

A'LÂ SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(18-19) Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki bu vardı, elbette daha önceki sahîfelerde.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, vardır.

Adem Uğur

Muhakkak ki bu (bildirilen realite, ilim), ilk bilgilerde de (vardı).

Ahmed Hulusi

Bu hüküm, peygamberlere verilen ilk sahifelerde ve kitapçıklarda elbette vardır.

Ahmet Tekin

Şüphesiz bu, önceki sahifelerde (kitaplarda) vardır;

Ahmet Varol

Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır;

Ali Bulaç

Doğrusu bu, (on dördüncü âyetten itibaren olan hükümler) evvelkilerin kitaplarında vardır:

Ali Fikri Yavuz

(18-19) Dogrusu bu hukumler ilk sahifelerde, Ibrahim ve Musa'nin sahifelerinde de vardir.*

Bekir Sadak

(18-19) Şüpheniz olmasın ki, bu (öğütler) önceki sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardı.

Celal Yıldırım

(18-19) Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır.

Diyanet İşleri (eski)

(18-19) Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır.

Diyanet Vakfi

Bu, ilk sayfalarda/öğretilerde kayıtlıdır.

Edip Yüksel

Haberiniz olsun ki vardır bu evvelki suhuflarda

Elmalılı Hamdi Yazır

Haberiniz olsun, bu ilk sahifelerde vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu hüküm elbette ilk sahifelerde de vardır.

Seyyid Kutub

Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır;

Gültekin Onan

Şübhesiz ki bu (nlar) evvelki sahîfelerde,

Hasan Basri Çantay

(18-19) Şübhesiz bu (anlatılanlar) elbet (daha önce peygamberlerimize indirdiğimiz) ilk sahîfelerde, İbrâhîm’in ve Mûsâ’nın sahîfelerinde (de) vardır.

Hayrat Neşriyat

Şüphesiz ki bu, ilk sahifelerdedir.

İbni Kesir

Gerçek şu ki, (bütün) bunlar, geçmiş vahiylerde (bildirilmiş)tir.

Muhammed Esed

Şüphe yok ki bu, elbette evvelki sahifelerde (bildirilmiş)dir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde vardır.

Ömer Öngüt

Bu, evvelkilerin sahifelerinde de (yazılıdır.)

Şaban Piriş

(18-19) Bu, elbette önceki sahifelerde, İbrâhim ile Mûsâ’ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir.

Suat Yıldırım

Bu (hükümler), elbette ilk sahifelerde de vardı:

Süleyman Ateş

Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır;

Tefhim-ul Kuran

Bunlar evvelki sayfalarda da vardı:

Ümit Şimşek

Hiç kuşkusuz, bu Kur'an, ilk sayfalarda da elbette vardır.

Yaşar Nuri Öztürk

Şunu iyi bilin ki, bütün bu gerçekler geçmiş peygamberlerin sahifelerinde bildirilmiştir.

Abdullah Parlıyan

(18-19) Şüphesiz bunlar, önceki sayfalarda, İbrâhim'in ve Mûsâ'nın sayfalarında da vardı.[750]

Bayraktar Bayraklı

(18-19) Kuşkusuz bu (14. ayetten itibaren geçen öğütler) evvelki sahifelerde, İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde de vardır.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz bu (hakikat), önceki sahifelerde vardır.

Kadri Çelik

Bütün bu gerçekler, elbette önceki Sahifelerde de vardı;

Ali Ünal

Şüphesiz bu, önceki sahifelerde de vardır.

Harun Yıldırım

Elbet bütün bu hakikatler önceki vahiylerde yer almıştır;

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz bu, önceki sahifelerde de vardır;

Sadık Türkmen

(Size vahiyle bildirilen bu emirler) Daha önce vahy edilmiş kitapların sahifelerinde.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var.

İmam İskender Ali Mihr