Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir.


ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

duribet aleyhim ez zilletu eyne mâ sukıfû illâ bi hablin min allâhi ve hablin min en nâsi ve bâû bi gadabin min allâhi ve duribet aleyhim el meskenetu zâlike bi enne-hum kânû yekfurûne bi âyâti allâhi ve yaktulûne el enbiyâe bi gayri hakkın zâlike bimâ asav ve kânû ya'tedûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
duribet vuruldu
aleyhim onların üzerine
ez zilletu zillet
eyne mâ nerede olursa
sukıfû bulunurlar
illâ ...'den başka, hariç
bi hablin min allâhi Allah'tan bir ip
ve hablin ve bir ip
min en nâsi insanlardan
ve bâû ve uğradılar
bi gadabin gazaba
min allâhi Allah'tan
ve duribet ve vuruldu
aleyhim onların üzerine
el meskenetu miskinlik
zâlike bu
bi enne-hum onların ... olmaları
kânû oldular
yekfurûne inkâr ediyorlar
bi âyâti allâhi Allah'ın âyetlerini
ve yaktulûne ve öldürüyorlar
el enbiyâe peygamberler
bi gayri hakkın haksız yere
zâlike bimâ işte bu ... sebebiyle
asav isyan ettiler
ve kânû ve oldular
ya'tedûne aşırı gidiyorlar, haddi aşıyorlar

Onların üzerlerine, nerede olurlarsa olsunlar zillet (alçaklık) damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine (Sıratı Mustakîm'e) ve insanlardan bir ipe (Allah'a ulaştıracak olan mürşide) tutunanlar (ulaşanlar) hariç. (Onlar) Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın âyetlerini inkâr etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların (Allah'a) isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır.

ÂLİ İMRÂN SURESİ 112. Ayeti Ali Bulaç Meali

Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar -Allah'ın ipine ve insanların ipine (ahdine) sığınanlar başka- onlara zillet (zorluk damgası) vurulmuştur. Onlar, Allah'tan bir gazaba uğradılar da üzerlerine aşağılanma (damgası) vuruldu. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri nedeniyledir. (Yine) Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları dolayısıyladır.

Ali Bulaç