Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir.


قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ ﴿١٣﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

kad kâne lekum âyetun fî fieteyni el tekatâ fietun tukâtilu fî sebîli allâhi ve uhrâ kâfiratun yeravne-hum misley-him ra'ye el ayni ve allâhu yûeyyidu bi nasri-hî men yeşâu inne fî zâlike le ibreten li ulî el ebsâri
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kad kâne olmuştu
lekum sizin için
âyetun âyet, ibret
fî fieteyni iki topluluk hakkında, toplulukta
el tekatâ çarpıştı
fietun bir topluluk
tukâtilu savaşıyor
fî sebîli allâhi Allah'ın yolunda (Allah yolunda)
ve uhrâ ve diğeri
kâfiratun kâfir, inkârcı
yeravne-hum onları görüyor
misley-him onların (kendilerinin) iki misli
ra'ye el ayni gözleri ile görüyor
ve allâhu ve Allah
yûeyyidu destekler, kuvvetlendirir
bi nasri-hî kendi yardımı ile
men yeşâu dilediği kimse
inne muhakkak ki
fî zâlike bunda vardır
le ibreten elbette, mutlaka ibret
li ulî el ebsâri basiret sahipleri için

(Bedir savaşında) çarpışan iki fırka, sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kâfir olan (fırka), onları (bizzat) gözleri ile kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini, kendi yardımı ile destekler. Muhakkak ki bunda, ulûl ebsar (basîret sahipleri) için mutlaka ibret vardır.

ÂLİ İMRÂN SURESİ 13. Ayeti Ali Bulaç Meali

Karşı karşıya gelen iki toplulukta, sizin için andolsun bir ayet (ibret) vardır. Bir topluluk, Allah yolunda çarpışıyordu, diğeri ise kafirdi ki göz görmesiyle karşılarındakini kendilerinin iki katı görüyorlardı. İşte Allah, dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda, basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vardır.

Ali Bulaç