Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir.


وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾


ÂLİ İMRÂN SURESİ 141. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve li yumahhisa allâhu ellezîne âmenû ve yemhaka el kâfirîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve li yumahhisa kusursuz kılması, temize çıkarması
allâhu Allah
ellezîne onlar
âmenû âmenû olanlar, îmân edenler
ve yemhaka ve yavaş yavaş helâk etmesi
el kâfirîne kâfirler

Ve (bu), Allah'ın âmenû olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helâk etmesi içindir.

ÂLİ İMRÂN SURESİ 141. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bir de Allah, iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar.

Diyanet İşleri

Ve Allah, inananları arıtır, tertemiz bir hale getirir, kâfirleri de helâk eder.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bir de (böylece) Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kâfirleri de helâk etmek ister.

Adem Uğur

Ve dahi (bu yaşanılanlar), Allâh'ın iman edenleri (bu olayları yaşatarak) arındırması; hakikati örtenleri de (bu yoldan) mahvetmesi içindir.

Ahmed Hulusi

Allah’ın, iman edenleri günahlarından temize çıkarması, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri de helâk etmesi için bozguna uğrayıp yara aldınız.

Ahmet Tekin

Bu aynı zamanda, Allah'ın mü'minleri arındırması ve kâfirleri helak etmesi içindir.

Ahmet Varol

(Yine bu) Allah'ın, iman edenleri arındırması ve inkâr edenleri yok etmesi içindir.

Ali Bulaç

Ve hem de Allah, iman edenleri tertemiz seçip kâfirleri mahvedeceği için...

Ali Fikri Yavuz

Bir de Allah, boylece iman edenleri gunahlardan aritmak, inkarcilari ise yok etmek ister.

Bekir Sadak

(140-141) (Uhud Savaşı'nda) bir yara aldıysanız, şüphesiz ki o topluluk da (Bedir Savaşı'nda) benzeri bir yara almıştı. Allah sizden şehîdler (veya şâhidler) edinmek, bir de Allah, imân edenleri seçip tertemiz kılmak (içlerindeki cevheri ortaya çıkarmak), kâfirleri yok etmek için bu günleri (bazen lehte, bazen aleyhte olmak üzere) insanlar arasında nöbetleşe döndürüp dururuz. Allah zâlimleri sevmez.

Celal Yıldırım

Bir de Allah, böylece iman edenleri günahlardan arıtmak, inkarcıları ise yok etmek ister.

Diyanet İşleri (eski)

Bir de (böylece) Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kâfirleri de helâk etmek ister.

Diyanet Vakfi

ALLAH böylece inananları sağlamlaştırır ve kafirlerin gururunu kırar

Edip Yüksel

Ve Allah iman edenleri seçib kâfirleri mahvedeceği için

Elmalılı Hamdi Yazır

Bir de Allah, inananları seçip kafirleri mahvedeceği için.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bir de bu, Allah'ın iman edenleri tertemiz seçip, kâfirleri yok etmesi içindir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bunun bir başka sebebi Allah'ın, müminleri arındırması ve kâfirleri yok etmesidir.

Seyyid Kutub

(Yine bu) Tanrı'nın, inananları arındırması ve kafirleri yok etmesi içindir.

Gültekin Onan

(140-141) Eğer size («Uhud» de) bir yara değmiş bulunuyorsa («Bedir»de) o kavme de o kadar yara değmişdir. O günler (öyle günlerdir ki) biz onları insanlar arasında (gah lehlerine, gâh aleyhlerine olmak üzere elden ele ve nöbetleşe nöbetleşe) döndürür dururuz. (Bu da) Allahın (ezeldeki) ilmini îman edenlere açıklaması, içinizden şehîdler edinmesi, mü'minleri tertemiz yapıb kâfirleri (murdar ölümle) helak etmesi içindir. Allah zâlimleri sevmez.

Hasan Basri Çantay

Bir de Allah, îmân edenleri (bu sıkıntılarla günahlardan) temizlesin ve kâfirleri (bu zulümleri sebebiyle) helâk etsin!

Hayrat Neşriyat

Bu; Allah'ın iman edenleri seçmesi, kafirleri mahvetmesi içindir.

İbni Kesir

ve (aynı zamanda) Allah'ın imana erenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırması ve hakikati inkar edenleri etkisiz hale getirmesi için.

Muhammed Esed

Ve Allah Teâlâ imân edenleri seçmesi ve kâfirleri helâk eylemesi içindir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bir de müminleri tertemiz yapıp arıtması ve kâfirleri mahvetmesi içindir.

Ömer Öngüt

(140-141) -Eğer siz bir yara aldıysanız, o topluluk da ona benzer bir yara aldı. Allah’ın iman edenleri ortaya çıkarması, içinizden şehitler edinmesi ve iman edenleri arındırıp, kafirleri mahvetmesi için bu günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez.

Şaban Piriş

(140-141) Şayet siz yara aldı iseniz, karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte Biz, Allah’ın gerçek müminleri ortaya çıkarması, sizden şehitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp kâfirleri imhâ etmesi için, zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez.

Suat Yıldırım

Ve inananları iyice özleştirmek, kâfirleri de mahvetmek için (günleri insanlar arasında böyle çevirmektedir).

Süleyman Ateş

(Yine bu) Allah'ın, iman edenleri arındırması ve küfre sapanları yok etmesi içindir.

Tefhim-ul Kuran

Ve Allah iman edenleri günahlarından temizleyip kâfirleri de böylece azalta azalta mahvetsin.

Ümit Şimşek

Tüm bunlar, Allah iman edenleri iyice seçip arındırsın ve küfre sapanları mahvetsin diyedir.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve aynı zamanda Allah iman edenleri, her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve gerçekleri örtbas edenleri yok etmek ister.

Abdullah Parlıyan

Bir de Allah, iman edenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve inkârcıları helâk etmek ister.

Bayraktar Bayraklı

(Bir de) Allah, böylece imana erenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırır ve hakikati inkâr edenleri etkisiz hale getirir.

Cemal Külünkoğlu

Ve inananları günahlardan arıtmak, kâfirleri de yok etmek için (günleri insanlar arasında işte böyle döndürür dururuz).

Kadri Çelik

(O günleri insanlar arasında döndürüp durmamız,) Allah’ın (fert fert içlerindeki yanlış duygu, düşünce ve nifak tortularını arıtarak, toplum planında ise içlerindeki münafıkları ortaya çıkararak) mü’minleri tertemiz yapması ve kâfirleri derece derece imha etmesi içindir de.

Ali Ünal

Böylece Allah iman edenleri arındırsın ve kafirleri helak etsin.

Harun Yıldırım

yine Allah, iman edenleri arındırıp üste çıkarsın ve inkarcıları da mahvetsin.

Mustafa İslamoğlu

Bir de Allah; iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için izin/onay verir.

Sadık Türkmen

Allah, inananları arıtıp temizlemek ve gerçekleri inkâr edenleri yok etmek için (inananlara yardım ediyor9.

İlyas Yorulmaz

Ve (bu), Allah'ın âmenû olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helâk etmesi içindir.

İmam İskender Ali Mihr