Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir.


إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

iz kâle allâhu yâ îsâ innî muteveffî-ke ve râfiu-ke ileyye ve mutahhiru-ke min ellezîne keferû ve câilu ellezîne ittebeû-ke fevka ellezîne keferû ilâ yevmil kıyâmeti summe ileyye merciu-kum fe ahkumu beyne-kum fî-mâ kuntum fî-hi tahtelifûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
iz kâle allâhu Allah (şöyle) buyurmuştu
yâ îsâ innî ey İsa, muhakkak ki ben
muteveffî-ke seni vefat ettirecek olan
ve râfiu-ke ve seni yükseltecek olan
ileyye bana, kendime
ve mutahhiru-ke ve seni temizleyecek olan
min ellezîne o kimselerden, onlardan
keferû inkâr ettiler
ve câilu ve kılacak olan
ellezîne o kimseler, onlar
ittebeû-ke sana tâbî oldular
fevka üstün
ellezîne o kimseler
keferû inkâr ettiler
ilâ yevmil kıyâmeti kıyâmet gününe kadar
summe sonra
ileyye bana
merciu-kum sizin dönüşünüz
fe ahkumu o zaman, ben hüküm vereceğim
beyne-kum sizin aranızda
fî-mâ kuntum sizin ... olduğunuz şeyde
fî-hi tahtelifûne hakkında ihtilâf ettiğiniz, ayrılığa düştüğünüz

Allah, şöyle buyurmuştu: “Ey Îsâ! Muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni Kendime (katıma) yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan Benim. Sana tâbî olanları kıyâmet gününe kadar, kâfirlerden üstün kılacak olan Benim. Sonra sizin merciiniz Benim (dönüşünüz Bana’dır). O zaman sizin ihtilâf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim.”

ÂLİ İMRÂN SURESİ 55. Ayeti Cemal Külünkoğlu Meali

O vakit Allah şöyle buyurdu: “Ey İsa! (Korkma!) Senin hayatına son verecek olan benim, (onlar değil). Seni alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni küfredenlerden (kurtarıp) temizleyeceğim ve sana (bir peygamber olarak) uyanları da kıyamete kadar küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca bana olacak. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim.”

Cemal Külünkoğlu