Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


قَالَ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾


A'RÂF SURESİ 140. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâle e gayrallâhi ebgî-kum ilâhen ve huve faddale-kum alâ el âlemîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâle dedi
e gayrallâhi Allah'tan başka mı
ebgî-kum size, sizin için isteyeyim
ilâhen bir ilâh
ve huve ve O
faddale-kum sizi üstün kıldı
alâ el âlemîne âlemlerin üstüne, âlemlere

“O, sizi âlemlere üstün kılmışken, size Allah’tan başka bir ilâh mı isteyeyim?” dedi.

A'RÂF SURESİ 140. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Sizi âlemlere üstün kılmış iken, Allah’tan başka ilâh mı araştırayım size?”

Diyanet İşleri

Sizi âlemlerden üstün kıldığı halde Allah'tan başka bir mabut mu arıyorsunuz?

Abdulbaki Gölpınarlı

Musa dedi ki: Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım?

Adem Uğur

"O sizi âlemlere (insanlara) üstün kılmışken (hilâfet hakikatini bildirmesi nedeniyle), sizin için Allâh'tan gayrı bir ilâh mı düşüneyim" dedi.

Ahmed Hulusi

'Size lütufta bulunarak âlemlere, insanlara üstün kılan Allah olduğu halde, ben size Allah’tan başka bir tanrı mı arayayım?' dedi.

Ahmet Tekin

Dedi ki: 'O sizi bütün alemlere üstün kılmışken ben sizin için Allah'tan başka ilah mı arayacağım!'

Ahmet Varol

"O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım?"

Ali Bulaç

Hiç dedi: ben size Allah’dan başka bir İlâh mı isterim? Halbuki o, sizi zamanınızın bütün halkı üzerine üstün kılmıştır.

Ali Fikri Yavuz

"Sizi alemlere ustun kilmis olan Allah'tan baska bir tanri mi arayacagim?» dedi.

Bekir Sadak

Allah'ın sizi (çağınızdaki) milletlere (veya diğer canlılara) üstün kıldığı halde O'ndan başka ilâh mı arayayım ?!

Celal Yıldırım

'Sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir tanrı mı arayacağım?' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

Musa dedi ki: Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım?

Diyanet Vakfi

'Size ALLAH'ın dışında bir tanrı mı arayayım? Oysa O, lütfuyla sizi başkalarına tercih etti. '

Edip Yüksel

Hiç, dedi, Ben size Allahdan başka bir ilâh mı isterim? O, sizi âlemlerin üstüne geçirdi

Elmalılı Hamdi Yazır

«Ben size Allah'tan başka bir ilah mı isterim? O, sizi bütün alemlerin üstüne geçirdi!» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sizi âlemlere üstün kılan Allah olduğu halde, ben size O'ndan başka ilâh mı arayayım! dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Dedi ki; «Allah sizi bütün varlıklara üstün kılmışken ben size Allah dışında bir ilâh mı arayayım?»

Seyyid Kutub

"O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Tanrı'dan başka tanrı mı arayacağım?"

Gültekin Onan

Dedi: «Tanrı olarak Allahdan başkasını mı arayacakmışım size? Halbuki O, sizi âlemlerin üstüne geçirmişdir».

Hasan Basri Çantay

'O sizi âlemlere üstün kılmış iken, size Allah’dan başka ilâh mı arayacağım?' dedi.

Hayrat Neşriyat

Dedi ki: Ben, sizin için bir tanrı olarak Allah'tan başkasını mı arayacak mışım? Halbuki O, sizi alemlere üstün kılmıştır.

İbni Kesir

(Ve) şöyle ekledi: "Sizin için Allahtan başka bir tanrı arayayım, öyle mi, hem de O sizi diğer bütün insanlara üstün çıkardığı halde?"

Muhammed Esed

Dedi ki: «Sizin için Allah Teâlâ'dan başka bir mabut mu taleb ederim? Halbuki o sizi âlemlerin üzerine tafdil etmiştir.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Dedi ki: “Allah sizi âlemlere üstün kılmış iken, ben size Allah'tan başka ilâh mı arayayım?”

Ömer Öngüt

O, sizi toplumlara üstün kılmış iken size Allah’tan başka bir ilah mı arayayım? dedi.

Şaban Piriş

(138-140) İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir topluluğa uğradı. "Mûsâ!" dediler, "bunların tanrıları olduğu gibi bize de bir tanrı yapıver!" O ise: "Siz" dedi, "gerçekten cahil bir milletsiniz! Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır. Hem Allah size bunca lütufta bulunup öteki insanlara üstün kılmış olduğu halde, hiç ben sizin için O’ndan başka bir tanrı arar mıyım?"

Suat Yıldırım

"Allâh, sizi âlemlere üstün yapmış iken size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım?" dedi.

Süleyman Ateş

«O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım?»

Tefhim-ul Kuran

Dedi ki: 'O sizi başka milletlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka tanrı mı arayacakmışım?'

Ümit Şimşek

Şunu da söyledi: "Size Allah'tan başka bir ilah mı arayayım? O sizi alemlere üstün kılmıştır."

Yaşar Nuri Öztürk

Ve şöyle ekledi: “Sizin için Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Oysa sizi diğer bütün insanlara üstün kılan O'dur.”

Abdullah Parlıyan

“Ben, size tanrı olarak Allah'tan başkasını mı arayacakmışım? Halbuki O, sizi âlemlere üstün kılmıştır.”

Bayraktar Bayraklı

(139-140) (Musa) dedi ki: “Şüphe yok ki yaşam tarzları onları kaçınılmaz biçimde yok oluşa götürecek. Çünkü yaptıkları her şey boş ve değersizdir. O (Allah) sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım?”

Cemal Külünkoğlu

“O sizi âlemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım?” dedi.

Kadri Çelik

Musa, şöyle devam etti: “O size, (lütuf buyurduğu iman ve gerçek Din sayesinde) bütün diğer milletler üzerinde bir mevki vermişken, ben tutup sizin için Allah’tan başka bir ilâh arayışına mı girecekmişim?”

Ali Ünal

“Ben size Allah’tan başka bir ilah mı arayayım? Halbuki O sizi alemlere üstün kıldı.”

Harun Yıldırım

(Ve) ekledi: "Size Allah'tan başka bir ilah arayayım, öyle mi; üstelik O, bütün insanlar arasından (vahyi taşıma) onurunu size bahşetmişken?"

Mustafa İslamoğlu

(Musa) dedi ki: “Size Allah’tan başka (tapınılacak) bir ilâh mı arayayım? Sizi âlemlere üstün kılmışken!”

Sadık Türkmen

Musa “Allah sizi bütün alemlerin üstünde tutmuş iken, sizin için Allah dan başka bir ilah mı arayacağım?”

İlyas Yorulmaz

“O, sizi âlemlere üstün kılmışken, size Allah’tan başka bir ilâh mı isteyeyim?” dedi.

İmam İskender Ali Mihr