Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

se asrifu an âyâtî ellezîne yetekebberûne fî el ardı bi gayri el hakkı ve in yerev kulle âyetin lâ yu'minu bi-hâ ve in yerev sebîle er ruşdi lâ yettehızû-hu sebîlen ve in yerev sebile el gayyi yettehızû-hu sebîlen zâlike bi enne-hum kezzebû bi âyâti-nâ ve kânû an-hâ gâfilîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
se asrifu çevireceğim, uzaklaştıracağım
an âyâtî âyetlerimden
ellezîne o kimseler
yetekebberûne kibirlenirler
fî el ardı yeryüzünde
bi gayri el hakkı haksız yere
ve in ve eğer, ... olsa bile
yerev görseler
kulle bütün, hepsini
âyetin âyet
lâ yu'minu inanmazlar
bi-hâ ona
ve in ve eğer
yerev görseler
sebîle er ruşdi irşad yolu
lâ yettehızû-hu onu edinmezler
sebîlen yol
ve in ve eğer
yerev görseler
sebile el gayyi gayy yolu
yettehızû-hu sebîlen onu yol edinirler
zâlike işte bu
bi enne-hum onların, ..... olması sebebiyle
kezzebû yalanladılar
bi âyâti-nâ âyetlerimizi
ve kânû ve oldular
an-hâ ondan
gâfilîne gâfiller

Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri, âyetlerimizden çevireceğim. Bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Eğer rüşd yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve gayy yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu; onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve ondan gâfil olmaları sebebiyledir.

A'RÂF SURESİ 146. Ayeti Ali Bulaç Meali

Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğim. Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar; dosdoğru yolu (rüşd yolunu) da görseler, yol olarak benimsemezler, azgınlık yolunu, gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları dolayısıyladır.

Ali Bulaç