Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾


A'RÂF SURESİ 159. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve min kavmi mûsâ ummetun yehdûne bi el hakkı ve bi-hi ya'dilûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve min kavmi mûsâ ve Musa (as)'ın kavminden
ummetun bir ümmet, bir topluluk (vardır)
yehdûne hidayete erdirir, ulaştırır
bi el hakkı Hakk'a
ve bi-hi ve onunla
ya'dilûne adaletli davranırlar, adaletle hükmederler

Ve Musa (A.S)’ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk’a hidayet ederler (hidayete ulaştırırlar). Ve onunla (hak ile) adaletle hükmederler.

A'RÂF SURESİ 159. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Mûsâ’nın kavminden (insanları) hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı.

Diyanet İşleri

Mûsâ kavminden bir topluluk vardı ki halkı doğru yola sevk ederler ve adâletle muâmelede bulunurlardı.

Abdulbaki Gölpınarlı

Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır.

Adem Uğur

Musa halkından bir topluluk bulunur ki Hak olarak hakikati bildirirler ve hakikati yaşamanın gereği olarak, hakkını verirler!

Ahmed Hulusi

Mûsâ’nın kavminden tutkun, teşkilâtlı, yetişmiş, mümtaz yönetici cemaatler ve müesseseler vardı ki, peygamberlerine gelen vahyi, peygamberlerinin tebliğini esas alarak halkı irşad eder, doğru yolu gösterirlerdi. Hakkı gözeterek adâletle, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni temin ederlerdi.

Ahmet Tekin

Musa'nın kavminden hakka yönelten ve onunla adaleti uygulayan bir grup vardı.

Ahmet Varol

Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır.

Ali Bulaç

Mûsa’nın kavminden, insanları doğru yola götürür ve hak ile adâlet yapar bir topluluk vardı.

Ali Fikri Yavuz

Musa'nin milletinden bir topluluk hakki gosterirler ve onunla hukmederlerdi.

Bekir Sadak

Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, hakkı doğruyu gösterip irşâdda bulunurlar ve onunla adaleti yansıtırlar.

Celal Yıldırım

Musa'nın milletinden bir topluluk hakkı gösterirler ve onunla hükmederlerdi.

Diyanet İşleri (eski)

Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır.

Diyanet Vakfi

Musa'nın halkından bir topluluk var ki gerçeği gösterirler ve onunla adalet ederlerdi.

Edip Yüksel

Evet, Musânın kavminden bir ümmet de var ki hakka irşad ederler ve onunla adalet yaparlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Evet! Musa'nın kavminden bir topluluk vardır ki, doğruya yöneltirler ve onunla hükmedip adalet gösterirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Musa'nın kavminden doğru yolu gösteren ve doğrulukla adalet yapan bir topluluk da vardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Musa'nın soydaşlarından insanları hakka ileten ve hakka uygun, adil hükümler veren bir grup vardı.

Seyyid Kutub

Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir ümmet vardı.

Gültekin Onan

Musânın kavminden bir cemâat vardır ki (halkı) hakka irşâd ederler, onunla (hükümde) adalet yaparlar.

Hasan Basri Çantay

Mûsâ’nın kavminden bir cemâat de vardır ki, (insanlara) hak ile doğru yolu gösterirler ve onunla adâleti tatbîk ederler.

Hayrat Neşriyat

Musa'nın kavminden bir topluluk vardır ki; irşad ederler ve onunla hükmederler.

İbni Kesir

Musa'nın (görevlendirildiği) halk içinde (ötekilere) doğru yolu gösteren ve onun ışığı altında adaletle davranan insanlar vardı

Muhammed Esed

Ve Mûsa'nın kavminden bir cemaat de vardır ki, hak ile hidâyete erdirirler ve hak ile adâlette bulunurlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Musa'nın kavminden öyle bir topluluk da vardır ki, onlar Hakk'a iletirler ve hak ile hüküm verirler.

Ömer Öngüt

Musa’nın kavminden hakkı gösteren ve onunla adaleti gözeten bir topluluk vardı.

Şaban Piriş

Evet! Mûsâ’nın kavminden bir topluluk da vardır ki hak dinle insanları doğru yola götürür ve onunla halk içinde adaleti tatbik ederler.

Suat Yıldırım

Mûsâ kavmi içinde doğrulukla hakka götüren ve hak ile adâlet yapan bir topluluk da vardır.

Süleyman Ateş

Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır.

Tefhim-ul Kuran

Musa'nın kavminden bir topluluk da var ki, hak sözle insanlara doğru yolu gösterir ve hak ile hükmederek adalet ederler.

Ümit Şimşek

Musa kavminden bir topluluk vardır ki, hakka kılavuzluk/hak ile kılavuzluk eder ve yalnız hakka dayanarak adaleti gözetir.

Yaşar Nuri Öztürk

Musa'nın toplumunun da hepsi sapık ve günahkar olmayıp, onların arasında da diğer insanlara doğru yolu gösterip gerçeklere ulaştıran ve o dinin ışığı altında, adaletle davranan insanlar da vardı.

Abdullah Parlıyan

Mûsâ toplumunda hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır.

Bayraktar Bayraklı

Musa'nın (görevlendirildiği) topluluk içinde doğru yolu gösteren ve onun ışığı altında adaletle davranan insanlar vardı.

Cemal Külünkoğlu

Musa'nın kavminden, hakka hidayet eden ve hak ile adalette bulunan bir topluluk vardır.

Kadri Çelik

Musa’nın halkı içinde hakkı anlatıp onunla insanları doğruya yönlendiren ve hidayetlerine vesile olan, yine hakka dayanarak doğru ve adaletli davranan, doğruluğu ve adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardı.

Ali Ünal

Musa’nın kavminden hakka ileten ve onunla adil davranan bir topluluk vardır.

Harun Yıldırım

Musa'nın toplumu içerisinde öyle bir kesim de vardır ki, onlar hakkıyla rehberlik ederler ve o hakikat sayesinde adaletli davranırlar.

Mustafa İslamoğlu

Musa’nin kavminden bir topluluk vardı ki, gerçekle (ayetler+akıl+bilim+faydalı iş ile) doğru yolu gösterirler ve onunla, adaletle hareket ederlerdi.

Sadık Türkmen

Musa nın kavminden, doğru olana (kitaba) götüren ve o kitabın içindekilerle adaleti sağlayan bir topluluk vardı.

İlyas Yorulmaz

Ve Musa (A.S)’ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk’a hidayet ederler (hidayete ulaştırırlar). Ve onunla (hak ile) adaletle hükmederler.

İmam İskender Ali Mihr