Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾


A'RÂF SURESİ 166. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe lemmâ atev an mâ nuhû an-hu kulnâ lehum kûnû kıradeten hâsiîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe lemmâ artık,böylece ... olduğu zaman, olunca
atev haddi aştılar
an mâ şeyden
nuhû nehyedildikleri (yasaklandıkları)
an-hu ondan
kulnâ biz dedik
lehum onlara
kûnû olunuz
kıradeten maymunlar
hâsiîne aşağılık, alçak

Böylece onlar, ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca, onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” dedik.

A'RÂF SURESİ 166. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara “aşağılık maymunlar olun” dedik.

Diyanet İşleri

Nehyedildikleri şeyleri yapmakta ısrâr edince onlara aşağılık maymun olun dedik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara: Aşağılık maymunlar olun! dedik.

Adem Uğur

Ne zaman ki kibirlenip yasaklandıkları şeylerden dolayı kızıp hadlerini aştılar, kendilerine: "Aşağılık maymunlar (birbirini taklitle yaşayan, aklını kullanamayan mahlûklar) olun" dedik.

Ahmed Hulusi

Onlar, yasaklandıkları kötülüklerde, bunların sözcülüğünde, savunuculuğunda daha da ileri gitmeye serkeşlikte bulunmaya başladıklarında onlara:
'Aşağılık maymunlar olun' dedik.

Ahmet Tekin

Büyüklük taslayarak kendilerine yasak edilenleri bırakmamaları üzerine onlara: 'Aşağılık maymunlar olun' dedik.

Ahmet Varol

Onlar, kendisinden sakındırıldıkları 'şeyi yapmada ısrar edip başkaldırınca' onlara: "Aşağılık maymunlar olunuz" dedik.

Ali Bulaç

Böylece onlar, kibirlenerek yasak edildikleri şeyi yapınca kendilerine: “- Hor ve zelîl maymunlar olun.” dedik.

Ali Fikri Yavuz

Kendilerine edilen yasaklari asinca, onlara: «Asagilik birer maymun olun» dedik.

Bekir Sadak

Onlar, men'edildlkleri şeyleri dikbaşlık ve inatla yapmaya devam edince ; onlara : «Rahmetten kovulup uzaklaştırılmış aşağılık maymunlar olun!» dedik.

Celal Yıldırım

Kendilerine edilen yasakları aşınca, onlara: 'Aşağılık birer maymun olun' dedik.

Diyanet İşleri (eski)

Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara: Aşağılık maymunlar olun! dedik.

Diyanet Vakfi

Kendilerine yasaklananlara uymayınca da onlara, 'Aşağılık maymunlar olun!,' dedik.

Edip Yüksel

Vaktâki artık o nehy edildikleri şeylerden dolayı kızıb tecavüz etmeğe de başladılar, biz de onlara maymun olun keratalar dedik

Elmalılı Hamdi Yazır

Artık o yasaklandıkları şeylerden dolayı kızıp haddi aşmaya başladıkları zaman Biz de onlara: «Aşağılık maymun olun keratalar!» dedik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Böylece onlar kibre kapılıp yasak kılınan şeylerden vazgeçmeyince, biz de onlara, hor ve zelil maymunlar olun, dedik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sakındırıldıkları kötülüğü ısrarla ve küstahça işlemeye devam edince kendilerine «birer aşağılık maymun olunuz» dedik.

Seyyid Kutub

Onlar, kendisinden sakındırıldıkları şeyi 'yapmada israr edip başkaldırınca' onlara: "Aşağılık maymunlar olun" dedik.

Gültekin Onan

Bu suretle onlar serkeşlik ederek yasak edileni yapmakda ısraar edince kendilerine: «Hor ve zelil maymunlar olun» dedik.

Hasan Basri Çantay

Buna rağmen (onlar), kendisinden yasaklandıkları şeylerde (ısrâr ile) isyân ettiklerinde, (biz de) onlara: 'Aşağılık kimseler olarak, maymunlar olun!' dedik.

Hayrat Neşriyat

Böylece onlar, serkeşlik ederek yasak edileni yapmakta ısrar edince; aşağılık maymunlar olun, dedik.

İbni Kesir

ve sonra da, kendilerine yasak edilen şeyleri yapmakta küstahça direttikleri zaman onlara: "Aşağılık maymunlar gibi olun!" dedik.

Muhammed Esed

Vaktâ ki, nehyolundukları şeylerden dolayı serkeşlikte bulundular, onlara, «Zelil maymunlar olunuz!» deyiverdik.

Ömer Nasuhi Bilmen

Böylece onlar kibirlerinden dolayı kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince kendilerine: “Aşağılık birer maymun olunuz!” demiştik.

Ömer Öngüt

Yasaklandıkları şeye başkaldırdıkları zaman, onlara: -Alçak maymunlar olun! dedik.

Şaban Piriş

(165-166) Kendilerine verilen öğütleri ve uyarıları kulak ardı edip onları bir tarafa bırakınca, içlerinden kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp o zalimleri fâsıklıkları yüzünden şiddetli bir azaba uğrattık. Şöyle ki: Onlar serkeşlik edip yasakları çiğnemekte ısrar edince onlara: "Hor ve hakir maymunlar haline gelin!" diye emrettik.

Suat Yıldırım

Kibirlerinden dolayı kendilerine yasak kılınan şeylerden vazgeçmeyince onlara: "Aşağılık maymunlar olun!" dedik.

Süleyman Ateş

Onlar, kendisinden sakındırıldıkları 'şeyi yapmada ısrar edip başkaldırınca' onlara: «Aşağılık maymunlar olunuz» dedik.

Tefhim-ul Kuran

Onlar isyan edip de kendilerine yasaklanan şeyi işlemeye devam edince, Biz de onlara 'Aşağılık maymunlar olun' dedik.

Ümit Şimşek

Ne zaman ki, yasaklandıkları şeylerden ötürü öfkelenip başka aşırılıklar yapmaya başladılar, onlara şöyle dedik: "Aşağılık, maskara maymunlar olun!"

Yaşar Nuri Öztürk

Ve sonra da kendilerine yasak edilen şeyleri yapmakta küstahça diretenleri de: “Aşağılık maymunlar olun!” diyerek cezalandırdık.

Abdullah Parlıyan

Sonra da, kendilerine yasaklanan şeyleri yapmakta küstahça direttikleri zaman onlara, “Aşağılık maymunlar olun!” dedik.

Bayraktar Bayraklı

Sakındırıldıkları kötülüğü ısrarla ve küstahça işlemeye devam edince, kendilerine: “Birer aşağılık maymun olunuz” dedik.

Cemal Külünkoğlu

Sakındırıldıkları şeyde taşkınlık edince onlara, “Aşağılık birer maymun olun” dedik.

Kadri Çelik

Serkeşlik edip, yapmaları yasaklanan fiilleri işlemeyi ısrarla sürdürünce, onlara “Aşağılık ve sefil bir şekilde oraya buraya sığınan, fakat sığındıkları her yerden kovulan maymunlar olun!” dedik.

Ali Ünal

Onlar o sakındırıldıkları şeylerde ısrar edince onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” dedik.

Harun Yıldırım

Ve sonunda, kendilerine yasaklanan şeyleri işlemekteki inatçı tutumları yüzünden onlara dedik ki: "Maymundan beter olun!"

Mustafa İslamoğlu

”yapmayın” denilen kötü işi kibirlenerek yaptıklarında, onlara dedik ki: “Hor ve aşağılık maymunlar gibisiniz.”

Sadık Türkmen

Yasaklandıkları şeylere karşı baş kaldırınca, onlara “Aşağılık maymunlar olun” dedik.

İlyas Yorulmaz

Böylece onlar, ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca, onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” dedik.

İmam İskender Ali Mihr