Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve katta'nâ-hum fî el ardı umemâ min hum es sâlihûne ve min-hum dûne zâlike ve belev-nâ-hum bi el hasenâti ve es seyyiâti lealle-hum yerciûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve katta'nâ-hum ve onları ayrı ayrı böldük, ayırdık
fî el ardı yeryüzünde
umemâ ümmetler, topluluklar
min hum es sâlihûne onlardan (bir kısmı) salihler
ve min-hum ve onlardan (bir kısmı)
dûne zâlike bunlardan başka, bunların dışında
ve belev-nâ-hum ve biz onları imtihan ettik
bi el hasenâti iyilikle, pozitif derece kazandıran ameller ile
ve es seyyiâti ve kötülük, negatif derece kazandıran ameller
lealle-hum umulur ki, böylece onlar
yerciûne dönerler

Ve yeryüzünde onları ümmetlere (topluluklara) ayırdık. Onlardan bir kısmı salihler ve bir kısmı bunlardan başkalarıdır (salih olmayanlar). Ve onları, hasenat (pozitif derece kazandıran ameller) ve seyyiat (negatif derece kazandıran ameller) ile imtihan ettik ki; böylece (Allah’a) dönsünler diye.

A'RÂF SURESİ 168. Ayeti Ali Bulaç Meali

Onları yeryüzünde ayrı ayrı topluluklar olarak paramparça dağıttık. Kimileri salih (davranışlarda) bulunuyor, kimileri de bunların dışında olan aşağılıklardır. Onları iyiliklerle ve kötülüklerle imtihan ettik, ki dönsünler.

Ali Bulaç