Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مُّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe halefe min ba'di-him halfun verisû el kitâbe ye'huzûne arada hâze el ednâ ve yekûlûne se yugferu lenâ ve in ye'ti-him aradun misli-hu ye'huzû-hu e lem yu'haz aleyhim mîsâku el kitâbi en lâ yekûlû alâ allâhi illâ el hakka ve deresû mâ fî-hi ve ed dâru el âhıratu hayrun li ellezîne yettekûne e fe lâ ta'kılûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe halefe artık halef oldu, yerine geçti
min ba'di-him onlardan sonra
halfun sonraki nesil
verisû el kitâbe kitaba varis oldular
ye'huzûne alırlar
arada dünya malı
hâze el ednâ bu değersiz
ve yekûlûne ve derler
se yugferu lenâ yakında bize mağfiret edilecek (günahlarımız sevaba çevrilecek)
ve in ye'ti-him ve eğer onlara gelse
aradun dünya malı
misli-hu onun kadar, bir misli daha
ye'huzû-hu onu alırlar
e lem yu'haz alınmadı mı
aleyhim onların üzerine, onlardan
mîsâku el kitâbi kitabın misaki
en lâ yekûlû söylememeleri
alâ allâhi Allah'a karşı
illâ el hakka haktan başka
ve deresû ve okudular, öğrendiler
mâ fî-hi onun içindeki şeyleri
ve ed dâru el âhıratu ve ahiret yurdu
hayrun daha hayırlı
li ellezîne o kimseler için
yettekûne takva sahibi olurlar
e fe lâ ta'kılûne hâlâ akıl etmez misiniz

Artık onlardan sonra, sonraki nesil halef oldu (onların yerine geçti). Kitab’a varis oldular. Ve: “Yakında bize mağfiret edilecek (günahlarımız sevaba çevrilecek).” diyerek, bu değersiz dünya malını alırlar (aldılar). Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse, onu da alırlar. Allah’a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan Kitab’ın misaki alınmadı mı? Ve onun içindekileri, onlar okudular (öğrendiler). Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hâlâ akıl etmez misiniz?

A'RÂF SURESİ 169. Ayeti Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlardan sonra kitaba vâris olan öyle bir nesil geldi ki hem şu dünyanın geçici matahını alırlar da elbette ilerde yarlıganırız, suçlarımız örtülür bizim derler, hem de gene ellerine ona benzer geçici bir matah geçse almakta devam ederler. Halbuki Allah'a karşı ancak gerçek olanı söyleyeceklerine dair onlardan o kitabın hükmünce söz alınmamış mıydı ve kitapta olanları okuyup dururlar da. Halbuki âhiret yurdu, sakınanlara daha hayırlıdır, hâlâ mı aklınız ermiyor?

Abdulbaki Gölpınarlı