Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾


A'RÂF SURESİ 177. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

sâe meselen el kavmu ellezîne kezzebû bi âyati-nâ ve enfuse-hum kânû yazlimûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
sâe ne kötü
meselen misali, durumu, hali
el kavmu ellezîne o kavim ki onlar
kezzebû yalanladılar
bi âyati-nâ âyetlerimizi
ve enfuse-hum ve nefslerine, kendilerine
kânû oldular
yazlimûne zulmediyorlar

Âyetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve (onlar) nefslerine zulmetmiş oldular.

A'RÂF SURESİ 177. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Âyetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür!

Diyanet İşleri

Ne de çirkin bir örnektir delillerimizi yalanlayıp kendilerine zulmedenlerin hali.

Abdulbaki Gölpınarlı

Âyetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmiş olan kavmin durumu ne kötüdür!

Adem Uğur

(Esmâ'nın çıkışı olan) işaretlerimizi yalanlayan ve (böylece) nefslerine zulmetmiş olan topluluğun durumu ne kötüdür!

Ahmed Hulusi

Âyetlerimizi yalanlayan, doğru yoldan, İslâm’dan uzak durarak isyan ile, inkâr ile kendilerine yazık etmeyi, birbirlerine zulmetmeyi alışkanlık haline getiren kavimler ne kadar kötü, çirkin benzetmelere, anlatımlara konu oluyor.

Ahmet Tekin

Ayetlerimizi yalanlayarak sadece kendi kendilerine haksızlık eden topluluğun durumu ne kadar da kötüdür!

Ahmet Varol

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve yalnızca kendi nefislerine zulmedenlerin örneği ne kötüdür.

Ali Bulaç

Âyetlerimizi yalanlayıp ancak kendi nefislerine zulmeden topluluğun hâli ne kötüdür?

Ali Fikri Yavuz

Ayetlerimizi yalan sayan, kendine zulmeden millet ne kotu bir misaldir!

Bekir Sadak

Âyetlerimizi yalanlayıp kendilerine haksızlık eden topluluğun misâli ne kötüdür!

Celal Yıldırım

Ayetlerimizi yalan sayan, kendine zulmeden millet ne kötü bir misaldir!

Diyanet İşleri (eski)

Âyetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmiş olan kavmin durumu ne kötüdür!

Diyanet Vakfi

Ayetlerimizi yalanlayan ve yalnızca kendi kendilerine haksızlık eden topluluğun örnekliği ne kötüdür!

Edip Yüksel

Ne çirkin meseli var âyetlerimizi tekzib eden o kavmin ki sırf kendilerine zulm ediyorlardı

Elmalılı Hamdi Yazır

Ne kötü misaldir ayetlerimizi yalanlayan ve sırf kendilerine zulmeden o kavmin durumu!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Âyetlerimizi inkâr edip, sırf kendilerine zulmeden o kavmin hali ne kadar kötüdür!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmeden toplumun durumu ne kötü bir örnektir.

Seyyid Kutub

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve yalnızca kendi nefslerine zulmedenlerin örneği / örnekliği ne kötüdür.

Gültekin Onan

Âyetlerimizi yalanlayarak sırf kendilerine zulm etmekde olanlar güruhunun haali ne kötüdür!

Hasan Basri Çantay

Âyetlerimizi yalanlayan ve kendilerine de zulmetmekte olan kavmin misâli ne kötüdür!

Hayrat Neşriyat

Ayetlerimizi yalanlayarak kendilerine zulmeden kavmin misali ne kötüdür.

İbni Kesir

Ayetlerimizi yalanlamaya kalkan toplumun hali ne kötüdür: çünkü işledikleri haksızlıklar (sadece) kendilerini yıkıma götürür.

Muhammed Esed

O kavmin meseli ne çirkindir ki, Bizim âyetlerimizi tekzîp ettiler ve kendi nefislerine de zulmeder oldular.

Ömer Nasuhi Bilmen

Âyetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmeden bir topluluğun misali ne kötüdür!

Ömer Öngüt

Ayetlerimizi yalanlayan ve böylece kendine zulmeden kavmin örneği ne kötü!

Şaban Piriş

Âyetlerimizi yalan sayarak sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali, ne çirkin bir ibret levhasıdır!

Suat Yıldırım

Âyetlerimizi yalanlayan ve kendilerine de zulmeden topluluğun durumu ne kötüdür!

Süleyman Ateş

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve yalnızca kendi nefislerine zulmedenlerin örneği ne kadar kötüdür.

Tefhim-ul Kuran

Âyetlerimizi yalanlayanların misali ne kötüdür! Onlar ancak kendilerine yazık ediyorlar.

Ümit Şimşek

Ayetlerimizi yalanlayan topluluğun vücut verdiği örnek ne kötüdür! Onlar öz benliklerine zulmediyorlardı.

Yaşar Nuri Öztürk

Ayetlerimizi yalanlayan ve yaratılış gayesine aykırı hareket edenlerin durumu ne kötüdür.

Abdullah Parlıyan

Âyetlerimizi yalanlayan ve kendine zulmedegelen gürûhun durumu ne kötü misaldir!

Bayraktar Bayraklı

Ayetlerimizi yalanlayarak kendilerine zulmeden kavmin misali ne kötüdür.

Cemal Külünkoğlu

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve yalnızca kendi nefislerine zulmedenlerin örneği pek de kötüdür!

Kadri Çelik

Âyetlerimizi yalanlayan ve bizzat kendilerine zulmedip duran bir topluluğun hali, gerçekten de ne kötü bir misaldir.

Ali Ünal

Ayetlerimizi yalanlayarak yalnızca nefislerine zulmetmekte olanların durumu ne kötüdür!

Harun Yıldırım

Ne berbattır ayetlerimizi yalanlayan bir toplumun hali; üstelik onlar (böyle yapmakla) kendilerine zulmetmiş oluyorlar.

Mustafa İslamoğlu

Ayetlerimizi yalanlayan topluluğun misali ne kötüdür! Nefislerine zulmediyorlar.

Sadık Türkmen

Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine haksızlık edenlere, bu topluluğun misali ne kadar kötüdür.

İlyas Yorulmaz

Âyetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve (onlar) nefslerine zulmetmiş oldular.

İmam İskender Ali Mihr