Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾


A'RÂF SURESİ 181. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve mim-men (min men) halâk-nâ ummetun yehdûne bi el hakkı ve bi-hi ya'dilûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve mim-men (min men) ve o kimselerden
halâk-nâ biz yarattık
ummetun bir ümmet, topluluk (vardır)
yehdûne hidayete erdirirler, ulaştırırlar
bi el hakkı Hakk'a
ve bi-hi ve onunla
ya'dilûne adaletli davranırlar, adaletle hükmederler

Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk’a (Allah’a) ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler.

A'RÂF SURESİ 181. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Yarattıklarımızdan, hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır.

Diyanet İşleri

Yarattıklarımızdan bir topluluk var ki halkı gerçeğe irşâd eder ve gerçek olarak adâletle muâmelede bulunur.

Abdulbaki Gölpınarlı

Yarattıklarımızdan, daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur.

Adem Uğur

Yarattıklarımızdan (öyle) bir topluluk var ki, Hak olarak hakikate erdirirler ve O'nun ile her şeyin hakkını verirler!

Ahmed Hulusi

Yarattıklarımız içinden hak kitap Kur’ân ile toplumda hakça bir düzen gerçekleştirmek için, hakkı, hayrı gözeterek doğru yolu gösteren, hakkı ayakta tutarak adâleti yerine getiren teşkilâtlı, tutkun, eğitimli, yetişmiş, uzman yönetici kadrolar, cemaatler, müesseseler (devlet) devamlı bulunmalıdır.

Ahmet Tekin

Yarattıklarımız içinde hakka yönelten ve onunla adaleti uygulayan bir topluluk da vardır.

Ahmet Varol

Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip ileten ve onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet vardır.

Ali Bulaç

Yine bizim yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki, rehberlik ederler ve hak ile hüküm verirler.

Ali Fikri Yavuz

Yarattiklarimizdan bir topluluk hakki gosterirler ve onunla hukmederler. *

Bekir Sadak

Yarattıklarımızdan bir ümmet de var ki, onlar hakka giden yolu gösterir, ona doğru irşâd ederler; yine onunla adaleti uygularlar.

Celal Yıldırım

Yarattıklarımızdan bir topluluk hakkı gösterirler ve onunla hükmederler.

Diyanet İşleri (eski)

Yarattıklarımızdan, daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur.

Diyanet Vakfi

Yarattıklarımızın arasında bir topluluk var ki gerçek ile yol gösterirler ve yine onunla hakkı gözetirler.

Edip Yüksel

Yine bizim halk ettiklerimizden bir ümmet de var ki hakka rehberlik ederler, ve onunla icrayı adalet eylerler

Elmalılı Hamdi Yazır

Yine bizim yarattıklarımızdan öyle bir topluluk vardır ki, hakka rehberlik ederler ve onunla adaleti yerine getirirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yine bizim yarattığımız insanlardan öyle bir ümmet var ki, onlar hakka yol gösterirler ve o hak ile adaleti yerine getirirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yarattığımız insanlar içinde başkalarını hakka ileten ve hakka uygun, adil hükümler veren bir kesim varılır.

Seyyid Kutub

Yarattıklarımızdan hakka yöneltip ileten ve onunla adaleti (uygulayan) bir ümmet vardır.

Gültekin Onan

Yaratdıklarımızdan öyle bir ümmet de vardır ki onlar hakka rehberlik ederler, adaleti de onunla (o dairede) tatbıyk ederler.

Hasan Basri Çantay

Yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki, (insanlara) hak ile doğru yolu gösterirler ve onunla adâleti tatbîk ederler.

Hayrat Neşriyat

Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki; onlar hakkı gösterirler ve onunla adaleti uygularlar.

İbni Kesir

Yarattıklarımız arasında (başkalarına) doğru yolu gösteren ve onun ışığında adaletle davranan insanlar da vardır.

Muhammed Esed

Ve yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki, onlar hak ile rehberlik ederler ve hak ile adâlette bulunurlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk da vardır ki, onlar Hakk'a iletirler ve hak ile hüküm verirler.

Ömer Öngüt

Yarattıklarımızdan hakka yönelten ve onunla adaleti sağlayan bir toplum vardır.

Şaban Piriş

Yarattıklarımız içinde, daima Hakka giden yolu gösteren ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır.

Suat Yıldırım

Yarattıklarımız içinde, doğrulukla hakka götüren ve hak ile adâlet yapan bir ümmet de vardır.

Süleyman Ateş

Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip ileten ve onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet vardır.

Tefhim-ul Kuran

Yarattıklarımız arasından bir topluluk da var ki, hak sözle insanlara doğru yolu gösterir ve hak ile hükmederek adalet ederler.

Ümit Şimşek

Bizim yarattıklarımızdan bir ümmet var ki, hakka rehberlik eder ve onunla adalet sunarlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Yarattıklarımız arasında başkalarına doğru ve gerçek yolu göstererek onun ışığında adaletle davranan insanlar da vardır.

Abdullah Parlıyan

Yarattıklarımızdan öyle bir millet var ki, daima hakka iletir ve adâleti hak ile yerine getirir.[147]

Bayraktar Bayraklı

(Bunun yanında) yarattıklarımız arasında (başkalarına) doğru yolu gösteren ve onun ışığında adaletle davranan insanlar da vardır.

Cemal Külünkoğlu

Yarattıklarımızdan hakka hidayet eden ve adaleti hak ile yerine getiren bir topluluk vardır.

Kadri Çelik

Yarattıklarımız içinde (Allah’ı Güzel İsimleri’yle gerektiği gibi tanıyan, dolayısıyla) hakka dayanarak insanların hidayetine vesile olan ve yine hakka dayanarak doğru ve adaletli davranan, doğruluğu ve adaleti gerçekleştiren bir topluluk da vardır.

Ali Ünal

Yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki hak ile yol gösterirler ve onunla adaletli davranırlar.

Harun Yıldırım

Yarattıklarımız içersinde hakikate giden yolu gösteren ve onun sayesinde adaletle davranan kimseler de vardır.

Mustafa İslamoğlu

Yarattiklarimizdan, gerçeğe ileten bir toplum vardır, onunla (gerçek ile/Kur’an ile) adaleti uygularlar.

Sadık Türkmen

Bizim oluşturduğumuz topluluklar içerisinde, doğruya (kitaba) ileten ve onunla adaleti sağlayan kimseler var.

İlyas Yorulmaz

Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk’a (Allah’a) ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler.

İmam İskender Ali Mihr

Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki, onlar gerçeği gösterirler ve hak ile hüküm verirler.

Abdullah Aydın

Yine bizim yarattıklarımızdan bir ümmet de var ki, Hakka rehberlik ederler ve onunla adalet gösterirler.

Ahmet Davudoğlu

Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk var ki, hakka götürürler ve hak ile adalet ederler.

Ali Arslan

Yine bizim yarattığımız insanlardan öyle ümmetler vardır ki, onlar hakka gidecek yolu gösterirler ve o hak ile adaleti yerine getirirler.

Arif Pamuk

Yarattıklarımızdan bir cemaat vardır ki, insanları Hakka da'vet ve hakla hükmederler.

Ayntabî Mehmet Efendi

Yarattıklarımız içinde hakkı ve hakikati gösteren hak ile hükmeden bir toplum vardır.

Bahaeddin Sağlam

Yarattıklarımızdan daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir milet bulunur.

Diyanet Vakfı (1993)

Yarattıklarımızdan (öyle) bir ümmet vardır ki, hakka rehberlik ederler ve o (hak) ile adalet yaparlar.

Hasan Tahsin Feyizli

Yarattıklarımızdan bir topluluk hakkı gösterirler ve onunla hükmederler.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Yarattığımız kimselerden hakla hidâyete eren ve onunla adalet yapanlar da vardır.”

Hüseyin Kaleli

Yarattıklarımız arasından bir topluluk vardır ki, insanlara hakkı gösterirler ve hak olan hükümlerle adalet ederler.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Yarattıklarımızdan, daima hak ile doğru yolu bulan ve onunla adil davranan bir ümmet (millet) vardır.

Bir Heyet

Yarattıklarımızdan (insanlara) hak ile doğru yolu gösteren ve hak ile adaleti yerine getiren bir millet vardır.

Nedim Yılmaz

Yarattıklarımızdan bir cemaat vardır ki halkı doğru yola irşad ederler. Hak ile adaleti icra ederler.

Ömer Rıza Doğrul

Yarattıklarımız içinde bir ümmet de vardır ki, insanları Hakka irşad ederler ve hak ile hüküm verirler.

Talat Koçyiğit

Yarattıklarımızdan hakka rehberlik eden ve onunla adalet eyleyen bir ümmet vardır.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan