Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾


A'RÂF SURESİ 192. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lâ yestetîûne lehum nasran ve lâ enfuse-hum yansurûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lâ yestetîûne ve güç yetiremezler
lehum onlara
nasran bir yardım
ve lâ ve olmaz
enfuse-hum onlar nefslerine (kendilerine)
yansurûne yardım ederler

Ve onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine (de) yardım edemezler.

A'RÂF SURESİ 192. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hâlbuki onlar (edindikleri ilâhlar) ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler.

Diyanet İşleri

Onlara yardım etmeye güçleri yetmeyen ve kendilerine de yardım etmeye muktedir olmayan şeyleri eş mi sayıyorlar ona.

Abdulbaki Gölpınarlı

Halbuki (putlar) ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur.

Adem Uğur

(Allâh'a ortak koşulanlar) onlara yardıma muktedir olamadıkları gibi, kendi nefslerine de yardım edemezler!

Ahmed Hulusi

Bunların, ne onlara yardımları dokunabilir, ne de, kendilerine, birbirlerine yardım edebilirler.

Ahmet Tekin

Ortak koştukları şeyler ne onlara yardımda bulunabilir ne de bizzat kendilerine yardım edebilirler.

Ahmet Varol

Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe.

Ali Bulaç

Bu putlar, ne o tapınanlara, ne de kendi nefislerine yardım etmeğe güç yetiremezler.

Ali Fikri Yavuz

Oysa putlar ne onlara yardim edebilir ve ne de kendilerine bir yardimlari olur.

Bekir Sadak

Hem o ortaklar onlara hiçbir şekilde yardıma güç getiremezler ve kendi kendilerine de yardımcı olamazlar.

Celal Yıldırım

Oysa putlar ne onlara yardım edebilir ve ne de kendilerine bir yardımları olur.

Diyanet İşleri (eski)

Halbuki (putlar) ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur.

Diyanet Vakfi

Putlar, ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine yardım edebilirler.

Edip Yüksel

Halbuki onlar, onların imdadına yetişmezler, hattâ kendilerini bile kurtaramazlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Halbuki onlar, onların imdadına yetişmezler, hatta kendilerini bile kurtaramazlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu putlar, ne o tapınanlara, ne de kendi kendilerine yardım edebilirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Oysa bu düzmece ortaklar, ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler.

Seyyid Kutub

Oysa (ortak koştukları) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne de kendi nefslerine yardım etmeye.

Gültekin Onan

Halbuki bunlar o (tapanlara) hiç bir suretle yardım edemeyecekler gibi kendi kendilerine bile yardım edemezler.

Hasan Basri Çantay

Hâlbuki (bu putlar) ne onlara bir yardımda bulunabilirler, ne de kendi nefislerine yardım edebilirler.

Hayrat Neşriyat

Halbuki bunlar; ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine bir yardımları olabilir.

İbni Kesir

Ne onlara ne de kendi kendilerine bir yardımda bulunamayacak olan varlıklara mı?

Muhammed Esed

Halbuki bunlar için yardımda bulunmaya muktedir olamazlar. Ve ne de kendi nefislerine yardım edebilirler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar ne tapanlara ne de kendilerine hiçbir şekilde yardım edemezler.

Ömer Öngüt

Kendilerine bile yardım edemeyenler, onlara hiç yardım edemezler.

Şaban Piriş

(191-193) O’na hiç bir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlûkları mı eş ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler, kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar. Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız size uymazlar. O müşrikleri siz ha hakka çağırmışsınız, ha susmuşsunuz, size karşı onların durumu aynıdır.

Suat Yıldırım

(O putlar), ne onlara bir yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım ederler?

Süleyman Ateş

Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe.

Tefhim-ul Kuran

Onlara bir yardımı dokunmayan, hattâ kendilerine bile yardımdan âciz olanları mı?

Ümit Şimşek

Onlar, ne bunlara bir yardım sağlayabilirler ne de kendi benliklerine yardımcı olabilirler.

Yaşar Nuri Öztürk

Ne onlara, ne de kendi kendilerine bir yardımda bulunamayacak olan varlıklara mı?

Abdullah Parlıyan

Oysa, putlar onlara da yardım edecek güçte değil ve kendilerine de yardım edemezler.

Bayraktar Bayraklı

Hâlbuki bunlar; ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine bir yardımları olabilir.

Cemal Külünkoğlu

Oysa (ortak koştukları şeyler) ne onlara yardım edebilir ve ne de kendilerine bir yardımları olur.

Kadri Çelik

Ve onlara hiçbir yardımı olmayan, bırakın onlara yardım etmeyi, kendilerine bile yardımı dokunmayan varlıkları mı?

Ali Ünal

Halbuki onlar kendilerine yardım edemezler, onlar kendilerine bile yardım edemezler.

Harun Yıldırım

Kaldı ki, ne onlara yardımları dokunabilir ne de bizzat kendilerine yardımcı olabilirler.

Mustafa İslamoğlu

Onlar, bir yardıma bile güç yetiremezler, kendilerine de yardım edemezler.

Sadık Türkmen

(Ortak koştukları) Kendi kendilerine yardım edemezken, yardım isteyenlere yardım etmeye, hiçbir zaman güçleri yetmez.

İlyas Yorulmaz

Ve onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine (de) yardım edemezler.

İmam İskender Ali Mihr