Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾


A'RÂF SURESİ 199. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

huzil afve (huz el afve) ve'mur (ve u'mur) bil urfi (bi el urfi) ve a'rıd anil câhilîne (an el câhilîne)
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
huzil afve (huz el afve) affı ahzet, af yolunu tut, affı benimse, affı kendine usül edin
ve'mur (ve u'mur) ve emret
bil urfi (bi el urfi) irfan ile
ve a'rıd ve yüz çevir
anil câhilîne (an el câhilîne) cahillerden

Affı ahzet (affı kendine usül edin) ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir.

A'RÂF SURESİ 199. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.

Diyanet İşleri

Özrü kabul edip suçları bağışla, iyiliği emret ve bilgisizlerden yüz çevir.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.

Adem Uğur

Affedici ol, olumlu, yararlı şeylerle hükmet ve cahillerden yüz çevir!

Ahmed Hulusi

Sen benimsenmesi ve yapılması kolay olanı tercih et. Mallarından gönül rızalarıyla ihtiyaç fazlasını al. Kur’ân’ın ve sünnetin hükümlerini, meşru olanı, İslâmî kurallarla örtüşen örfü, ilmî verileri, mü’minlerin tasvip ettiği, icrasında hayır gördüğü planları, programları, adâleti uygulayarak kamu düzenini sağla, iyiliği emret. Bilgiden, muhakemeden uzak, tutarsız davranışlarda bulunan cahillerin faaliyetlerine karşı tedbir al.

Ahmet Tekin

Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve bilgisizlerden yüz çevir.

Ahmet Varol

Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam'a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir.

Ali Bulaç

Sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.

Ali Fikri Yavuz

Sen af yolunu tut, bagisla, uygun olani emret, bilgisizlere aldiris etme.

Bekir Sadak

(Ey Şanlı Peygamber!) Sen affetme yolunu seç; iyilikle, güzel davranışla emret ve câhillerden yüzçevir.

Celal Yıldırım

Sen af yolunu tut, bağışla, uygun olanı emret, bilgisizlere aldırış etme.

Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.

Diyanet Vakfi

Affedici ol, toleransı öğütle ve cahillere aldırış etme.

Edip Yüksel

Sen afiv yolunu tut, urf ile emret ve kendilerini bilmezlerden sarfı nazar eyle

Elmalılı Hamdi Yazır

Sen af yolunu tut, iyilikle emret ve kendilerini bilmezlerden yüz çevir!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Affı, kolaylaştırmayı prensip edin, iyi olanı emret ve cahillere aldırış etme!

Seyyid Kutub

Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam'a) uygun olanı (örfü) buyur ve cahillerden yüz çevir.

Gültekin Onan

(Habîbim) sen (güdüğü değil) kolaylığı (sağlayan yolu) tut. İyiliği emret. Câhillerden yüz çevir.

Hasan Basri Çantay

(Ey Habîbim!) Af (ve kolaylık) yolunu tut; iyiliği emret ve câhillerden yüz çevir!

Hayrat Neşriyat

Sen; affı tut, ma'rufu emret ve cahillerden yüz çevir.

İbni Kesir

Sen, insan fıtratının kabule yatkın olduğu yolu tut; iyi olanı emret; bilgisiz kalmayı seçenleri kendi hallerine bırak.

Muhammed Esed

Affı iltizam et, ma'ruf ile emirde bulun ve cahillerden yüz çevir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Af yolunu tut, iyiliği emret, câhillerden yüz çevir.

Ömer Öngüt

Af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden uzak dur!

Şaban Piriş

Sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret, cahillere aldırış etme.

Suat Yıldırım

Affı al, iyiliği emret, câhillere aldırış etme.

Süleyman Ateş

Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslâm'a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir.

Tefhim-ul Kuran

Af yolunu tut, iyiliği tavsiye et, cahillere aldırma.

Ümit Şimşek

Affetmeyi esas al. İyiyi ve güzeli emret, cahillerden yüz çevir.

Yaşar Nuri Öztürk

Ey peygamber! Sen affetme yolunu tut, iyilik ve güzel davranışla emret, cahillerden yüz çevir.

Abdullah Parlıyan

Sen, affetme yolunu tut/tedbirini al! Uygun olanı emret, câhillerden yüz çevir!

Bayraktar Bayraklı

(Ey Peygamber!) Sen affetmeyi ve müsamahayı esas al. İyiyi ve güzeli emret, cahillerden yüz çevir!

Cemal Külünkoğlu

Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.

Kadri Çelik

Sen (ey Rasûlüm,) her şeye rağmen müsamaha yolunu tut; iyiliği, güzel ve faydalı davranışları yaymaya çalış ve (gittikleri yoldan da, ne yaptıklarından da habersiz) o cahillere aldırış etme.

Ali Ünal

Sen affetmeyi benimse, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.

Harun Yıldırım

Sen insan fıtratına uyan yolu tut, iyi olanı emret ve haddini bilmezlere aldırma!

Mustafa İslamoğlu

Sen affı tut, iyiliği emret/iyilikle söyle ve cahillere aldırış etme!

Sadık Türkmen

Affetmek yolunu tercih et ve onlara iyilikleri emret, bilmezlerden (cahillerden) yüz çevir.

İlyas Yorulmaz

Affı ahzet (affı kendine usül edin) ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir.

İmam İskender Ali Mihr