Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe dellâ humâ bi gurûrin fe lemmâ zâkâ eş şecerete bedet lehumâ sev'âtu-humâ ve tafikâ yahsıfâni aleyhimâ min varaki el cenneti ve nâdâ-huma rabbu-humâ e lem enhe-kumâ an tilkum eş şecereti ve ekul lekumâ inne eş şeytâne lekumâ aduvvun mubînun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe böylece, fakat
dellâ o ikisine delillik, öncülük (önderlik) etti
humâ ikisi
bi gurûrin aldatarak
fe lemmâ fakat ... olunca
zâkâ tattılar (ikisi)
eş şecerete ağacı
bedet göründü, açığa çıktı
lehumâ kendilerine (ikisine)
sev'âtu-humâ ayıp yerleri (ikisinin)
ve tafikâ ve başladılar (ikisi)
yahsıfâni yapıştırıyorlar (ikisi)
aleyhimâ üzerlerine (ikisinin)
min ...den
varaki yaprak
el cenneti cennet
ve nâdâ-huma ve ikisine seslendi
rabbu-humâ ikisinin Rabbi
e lem enhe-kumâ ikinizi nehyetmedim mi, yasaklamadım mı?
an tilkum eş şecereti bu ağaçtan
ve ekul ve söyledim
lekumâ size, sizin ikinize
inne eş şeytâne muhakkak ki şeytan
lekumâ size, sizin ikinize
aduvvun düşmandır
mubînun apaçık

Böylece o ikisini aldatarak öncülük (önderlik) etti. Ağaçtan tadınca (meyvesini yeyince) ayıp yerleri kendilerine göründü (açığa çıktı) ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar ve Rab’leri (ikisinin Rabbi), ikisine şöyle seslendi: “Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi (yasaklamadım mı)? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır.” demedim mi?

A'RÂF SURESİ 22. Ayeti Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık onları bâtıl sözle aldattı. Vaktâ ki, ağaçtan tadıverdiler. O kapalı avret yerleri kendilerine görünmeğe başladı. Onların üzerine cennetin yapraklarından kat kat örtüverdiler. Ve Rableri ise onlara nidâ etti ki: «Sizi bu ağaçtan nehyetmiş değil miydim ve size şüphe yok ki şeytan, size apaçık bir düşmandır dememiş mi idim?»

Ömer Nasuhi Bilmen