Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾


A'RÂF SURESİ 83. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe encey-nâ-hu ve ehle-hu illâ imreete-hu kânet min el gâbirîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe bunun üzerine, böylece
encey-nâ-hu biz onu kurtardık
ve ehle-hu ve onun ehlini, ailesini
illâ imreete-hu onun kadını (hanımı, eşi) hariç
kânet min el gâbirîne geride kalanlardan oldu

Böylece Biz, onun eşi (hanımı) hariç, onu ve ailesini kurtardık. O, geride kalanlardan oldu.

A'RÂF SURESİ 83. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azab içinde kalanlardan oldu.

Diyanet İşleri

Onu ve akrabasını kurtardık, ancak karısı kurtulmadı ve o, kavmiyle kalanlardandı.

Abdulbaki Gölpınarlı

Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.

Adem Uğur

Onu ve Onun inananlarını kurtardık. . . Karısı hariç! O gelmeyip, yere göçenlerden oldu!

Ahmed Hulusi

Onu, karısı hariç ailesini, iman edenleri kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kâfirlerden oldu.

Ahmet Tekin

Biz de onu ve karısı dışında bütün ailesini kurtardık. O (karısı) ise azapta kalanlardandı.

Ahmet Varol

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

Ali Bulaç

Biz de Lût (Aleyhisselâm) ile ailesini ve bağlılarını kurtardık; yalnız karısı, (gizli küfrü sebebiyle) yere geçenlerden oldu.

Ali Fikri Yavuz

Bunun uzerine Lut'u ve taraftarlarini kurtadik; yalniz karisi, geride kalip helake ugrayanlardan oldu.

Bekir Sadak

Bunun üzerine biz Lût'u da, onun ev halkını da kurtardık, ancak karısını değil, o geriye kalıp (gazaba uğrayanlardan) oldu.

Celal Yıldırım

Bunun üzerine Lut'u ve taraftarlarını kurtardık; yalnız karısı, geride kalıp helake uğrayanlardan oldu.

Diyanet İşleri (eski)

Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.

Diyanet Vakfi

Onu ve ailesini kurtardık. Karısı hariç. O geride kalanlardan oldu.

Edip Yüksel

Biz de onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı kalıb yere geçenlerden oldu

Elmalılı Hamdi Yazır

Biz de onu ve ailesini kurtardık; ancak karısı kalıp yere geçenlerden oldu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Biz de onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısı(nı kurtarmadık) çünkü o, geride kalanlardan oldu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Lût'u ve eşi dışındaki yakınlarını kurtardık. Eşi ise geride kalıp helak olanlardan oldu.

Seyyid Kutub

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ehlini (ailesini) kurtardık; o (karısı) ise [yok edilenler arasında] geride kalanlardandı.

Gültekin Onan

Bunun üzerine biz de hem onu, hem geride kalanlardan olan karısından başka bütün ehlini kurtardık.

Hasan Basri Çantay

Bunun üzerine (biz de) onu ve ehlini kurtardık; ancak karısı hâriç; (o,) geride(azabda) kalanlardan oldu.

Hayrat Neşriyat

Bunun üzerine Biz de, hem onu, hem de ehlini kurtardık. Ancak karısı, geride kalanlardan oldu.

İbni Kesir

Bunun üzerine onun ve geride kalanlar arasında bulunan karısı dışında yandaşlarını kurtardık.

Muhammed Esed

Artık Biz O'nu ve ehlini kurtardık, zevcesi müstesna, o geriye kalıp helâk olanlardan oldu.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz de onu ve âilesini kurtardık. Yalnız karısı geride kalıp helâka uğrayanlardan oldu.

Ömer Öngüt

Biz de Lût’u ve âilesini kurtardık; yalnız karısı geride kalanlardan oldu.

Şaban Piriş

Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helâk olanlardan oldu.

Suat Yıldırım

Biz de onu ve âilesini kurtardık, yalnız karısı geride kalanlardan oldu.

Süleyman Ateş

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

Tefhim-ul Kuran

Biz de Lût'u ve ailesini kurtardık-ancak karısı müstesna; o geride kalıp helâk olanlardan idi.

Ümit Şimşek

Biz de onu ve ailesini kurtardık karısı müstesna. O, yere geçenlerden oldu.

Yaşar Nuri Öztürk

Bunun üzerine, biz de hem onu, hem de ona inananları kurtardık, karısı geride kalıp helak olanlardan oldu.

Abdullah Parlıyan

Biz de onu ve hanımından başka aile fertlerini kurtardık; çünkü hanımı geride kalanlardan idi.

Bayraktar Bayraklı

Bunun üzerine biz de, Lût'u ve eşi dışındaki yakınlarını kurtardık. Eşi ise geride kalıp helak olanlardan oldu.

Cemal Külünkoğlu

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

Kadri Çelik

Neticede, (emrimiz üzerine helâkten önce ülkeyi terkeden) Lût’u ve ailesini kurtardık; eşi hariç: o geride kalıp helâk olanların arasında idi.

Ali Ünal

Nihayet biz onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı müstesna. O geride kalıp helak olanlardan oldu.

Harun Yıldırım

Bunun ardından onu ve yakınlarını kurtardık; ne ki eşi (yolda) dökülenlerden biri oldu.

Mustafa İslamoğlu

Biz de onu ve ailesini kurtardık, hanımı hariç! O geride kalanlardan oldu.

Sadık Türkmen

Lut'u ve karısı dışındaki ehlini (Ona inananları) kurtardık. Çünkü Lut'un karısı boğulanlardan oldu.

İlyas Yorulmaz

Böylece Biz, onun eşi (hanımı) hariç, onu ve ailesini kurtardık. O, geride kalanlardan oldu.

İmam İskender Ali Mihr