Kur'an Mealleri sistemimizde Bahaeddin Sağlam adına kayıtlı 38 sure meali bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodan ilgili sureyi seçerek Bahaeddin Sağlam meallerine ulaşabilirsiniz.


Kur'an Sırası Nuzül Sırası Nedir? Sure Adı Anlamı Sureyi Oku
1 5 FÂTİHA Başlangıç FÂTİHA Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
2 87 BAKARA İnek BAKARA Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
3 89 ÂLİ İMRÂN İmran Ailesi ÂLİ İMRÂN Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
4 92 NİSÂ Kadınlar NİSÂ Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
5 112 MÂİDE Ziyafet (Sofra) MÂİDE Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
6 55 EN'ÂM Davar EN'ÂM Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
7 39 A'RÂF Orta Yer A'RÂF Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
10 51 YÛNUS Hz. Yunus YÛNUS Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
11 52 HÛD Hz. Hud HÛD Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
12 53 YÛSUF Hz. Yusuf YÛSUF Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
13 96 RA'D Gök Gürültüsü RA'D Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
16 70 NAHL Bal arısı NAHL Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
17 50 İSRÂ Gece Yürüyüşü İSRÂ Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
18 69 KEHF Mağara KEHF Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
20 45 TÂHÂ Ta-Ha TÂHÂ Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
22 103 HACC Hac HACC Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
23 74 MU'MİNÛN Mü'minler MU'MİNÛN Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
24 102 NÛR Nur NÛR Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
25 42 FURKÂN Hak ile batılı ayıran FURKÂN Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
26 47 ŞUARÂ Şairler ŞUARÂ Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
28 49 KASAS Kıssalar KASAS Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
29 85 ANKEBÛT Dişi Örümcek ANKEBÛT Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
30 84 RÛM Romalılar RÛM Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
31 57 LOKMÂN Hz. Lokman LOKMÂN Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
32 75 SECDE Secde SECDE Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
33 90 AHZÂB Gruplar AHZÂB Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
34 58 SEBE Sebe halkı SEBE Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
35 43 FÂTIR Yaratan FÂTIR Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
38 38 SÂD Sad SÂD Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
39 59 ZUMER Zümreler ZUMER Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
40 60 MU'MİN Mü'min MU'MİN Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
41 61 FUSSİLET Ayrıntılı FUSSİLET Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
42 62 ŞÛRÂ Danışma ŞÛRÂ Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
43 63 ZUHRÛF Gösteriş, Süsler ZUHRÛF Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
47 95 MUHAMMED Hz. Muhammed (S.A.V) MUHAMMED Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
50 34 KAF Kaf harfi KAF Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
51 67 ZÂRİYÂT Tozutup Savuran ZÂRİYÂT Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git
70 79 MEÂRİC Yükselme yolları MEÂRİC Suresi Bahaeddin Sağlam Mealine Git