Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kâleti el yahûdu leyseti en nasârâ alâ şey'in ve kâleti en nasârâ leyseti el yahûdu alâ şey'in ve hum yetlûne el kitâbe kezâlike kâle ellezine lâ ya'lemûne misle kavli-him fe allâhu yahkumu beyne-hum yevme el kıyâmeti fî mâ kânû fî hi yahtelifûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kâleti ve dedi
el yahûdu yahudiler
leyseti değil
en nasârâ hristiyanlar
alâ üzerine
şey'in bir şey
ve kâleti ve dedi
en nasârâ hristiyanlar
leyseti değil
el yahûdu yahudiler
alâ üzerine
şey'in bir şey
ve hum ve onlar
yetlûne okuyorlar
el kitâbe kitap
kezâlike bunun gibi
kâle dedi
ellezine onlar
lâ ya'lemûne bilmiyorlar
misle benzer, gibi
kavli-him onların sözleri
fe o zaman, böylece
allâhu Allah
yahkumu hükmedecek, hüküm verecek
beyne-hum onların araları
yevme el kıyâmeti kıyâmet günü
fî mâ o şey hakkında
kânû oldular, idiler
fî hi onun hakkında
yahtelifûne ihtilâf ediyorlar, ayrılığa düşüyorlar

Ve yahudiler dedi ki: “Hristiyanlar bir şey (hak bir dîn) üzere değildir.” Hristiyanlar dedi ki: “Yahudiler bir şey (hak bir dîn) üzere değildir.” Halbuki onlar (her iki taraf da) Kitab’ı tilâvet ediyorlar (okuyorlar). Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler.Artık Allah, ihtilaf ettikleri şey hakkında, kıyâmet günü hüküm verecektir.

BAKARA SURESİ 113. Ayeti Ali Bulaç Meali

Yahudiler dediler ki: "Hristiyanlar bir şey (herhangi bir temel) üzere değillerdir"; hristiyanlar da: "Yahudiler bir şey üzere değillerdir" dediler. Oysa onlar, Kitabı okuyorlar. Bilmeyenler (bilgisizler) de, onların söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Artık Allah, kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri şeyde aralarında hüküm verecektir.

Ali Bulaç