Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kâle ellezîne lâ ya'lemûne lev lâ yukellimu-nâ allâhu ev te'tî-nâ âyetun kezâlike kâle ellezîne min kabli-him misle kavli-him teşâbehet kulûbu-hum kad beyyennâ el âyâti li kavmin yûkınûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kâle ve dedi
ellezîne o kimseler, onlar
lâ ya'lemûne bilmiyorlar
lev lâ olsa, olmaz mıydı, olsaydı ya
yukellimu-nâ bizimle konuşur
allâhu Allah
ev veya
te'tî-nâ bize gelir
âyetun bir âyet, delil, mucize
kezâlike işte böyle, bunun gibi
kâle dedi
ellezîne o kimseler, onlar
min kabli-him onlardan önce
misle gibi, misal, örnek, benzer
kavli-him onların sözleri
teşâbehet benzedi
kulûbu-hum onların kalpleri
kad oldu
beyyennâ beyan ettik, biz açıkladık
el âyâti âyetler
li kavmin bir kavim için, bir kavme, bir topluluğa
yûkınûne kesin olarak görenler ve bilenler, yakîn hasıl edenler (kalp gözüyle Allah'ın gösterdiklerini görüp, kalp kulağıyla Allah'ın gösterdiği şeyler hakkında verdiği bilgiyi işiten ve idrak eden ve bu bilginin hangi Kur'ân-ı Kerim âyetlerine dayandığını Allah'tan öğrenerek, seviyelerine göre sırasıyla İlm'el yakîn, Ayn'el yakîn ve Hakk'ul yakîn sahibi olan kişiler)

Ve (gerçeği) bilmeyenler: “Keşke Allah bizimle konuşsa” veya “Bize de bir âyet gelse” dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de, onların sözlerine benzer (sözler) söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Âyetlerimizi, yakîn hasıl eden bir kavim için beyan etmiştik.

BAKARA SURESİ 118. Ayeti Ali Bulaç Meali

Bilgisizler, dediler ki: "Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi?" Onlardan öncekiler de onların bu söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Kalbleri birbirine benzedi. Biz, kesin bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik.

Ali Bulaç