Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne es safâ ve el mervete min şeâirillâhi (şeâiri allâhi) fe men hacce el beyte ev ı'temera fe lâ cunâhâ aleyhi en yettavvefe bi-himâ ve men tetavvaa hayran fe inne allâhe şâkirun alîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak, hiç şüphesiz
es safâ Mekke'de Safa
ve ve
el mervete Mekke'de Merve
min den
şeâirillâhi (şeâiri allâhi) Allah'ın nişaneleri, alâmetleri, işaret ettiği yerler
fe artık
men kim
hacce hac yaptı
el beyte beyt, ev
ev veya
ı'temera ziyaret yaptı, umre yaptı, Beytullah'ı ziyaret etti
fe o zaman, o taktirde
lâ cunâhâ vebal yoktur, günah yoktur
aleyhi ona, onun üzerine
en yettavvefe tavaf etmek
bi-himâ ikisini
ve men ve kim
tetavvaa tav'an, gönülden, nafile olarak (farz olmadığı halde) yapar
hayran bir hayır
fe o zaman, o taktirde
inne muhakkak
allâhe Allah
şâkirun şakir, şükrün karşılığını mükâfat olarak veren
alîmun hakkıyla bilen

Muhakkak ki Safa ve Merve, Allah’ın (ibadet yerlerini gösterir dîni) şiarlarındandır (işaretlerindendir). Artık kim beyt’i (Kâbe’yi) hacceder veya umre (niyetiyle) ziyareti yaparsa, o taktirde, iki (niyetle) tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek (kendiliğinden) hayır olarak (fazladan tavaf) yaparsa mutlaka Allah Şakir’dir (şükrün karşılığını verendir) ve Alîmdir (en iyi bilendir).

BAKARA SURESİ 158. Ayeti Ali Bulaç Meali

Şüphesiz, 'Safa' ile 'Merve' Allah'ın işaretlerindendir. Böylece kim Evi (Ka'be'yi) hacceder veya umre yaparsa, artık bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim de gönülden bir hayır yaparsa (karşılığını alır). Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını verendir, bilendir.

Ali Bulaç