Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

innemâ harrame aleykum el meytete ve ed deme ve lahme el hınzîri ve mâ uhille bi-hi li gayri allâhi fe men idturra gayra bâgin ve lâ âdin fe lâ isme aleyhi inne allâhe gafûrun rahîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innemâ ancak, sadece, fakat
harrame haram kıldı
aleykum sizin üzerinize, size
el meytete ölü (hayvan)
ve ed deme ve kan
ve lahme ve et
el hınzîri domuz
ve mâ uhille ve helâl kılmadı
bi-hi onu
li gayri allâhi Allah'tan başkası için
fe men artık, fakat, ama kim
idturra zarurette, zor durumda kaldı
gayra dışında, başka, olmaksızın
bâgin hakka tecavüz ederek
ve lâ âdin ve haddi (zaruret miktarını) aşmayarak
fe lâ isme o taktirde günah yoktur
aleyhi onun üzerine, ona
inne allâhe muhakkak ki Allah
gafûrun gafur olan, mağfiret eden
rahîmun rahmet eden, rahmet nurunun sahibi

Fakat (Allah) size, sadece ölü hayvan etini, kanı ve domuz etini haram kıldı. Ve Allah’tan başkası için olanı (putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı) helâl kılmadı. Ama kim zarurette (açlıkta ve zor durumda) kalırsa, o taktirde (başkasının) hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak (şartıyla) onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.

BAKARA SURESİ 173. Ayeti Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O sizlere ancak meyte (ölü) olanları, akar kanı, hınzır etini ve Allah'tan başkası namına boğazlananı haram kılmıştır. Sonra kim muzdar bir halde kalır da bâğî ve mütecaviz olmamak üzere (bunlardan istifade ederse) kendisine bir günah terettüp etmez. Şüphe yok ki Allah gafûrdur, rahîmdir.

Ömer Nasuhi Bilmen