Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

el haccu eşhurun ma'lûmâtun fe men farada fî hinne el hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fî el haccı ve mâ tef'alû min hayrın ya'lem-hu allâhu ve tezevvedû fe inne hayra ez zâdi et takvâ ve ittekû-ni ulî el elbâbi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
el haccu hac
eşhurun aylar
ma'lûmâtun malûm, belirlenmiş, bilinen
fe o zaman, işte
men kim, kimse
farada farz oldu
fî hinne onların içinde, onlarda
el hacca hac
fe o zaman, artık
lâ refese yanaşmak yoktur
ve lâ fusûka ve fasıklık, günaha sapma yoktur
ve lâ cidâle ve sürtüşmek, kavga etmek yoktur
fî el haccı hacta
ve mâ tef'alû ve ne yaparsanız
min hayrın hayırdan
ya'lem-hu onu bilir
allâhu Allah
ve tezevvedû ve azıklanın, azık hazırlayın
fe o zaman, fakat
inne muhakkak
hayra ez zâdi azığın hayırlısı
et takvâ takva (sahibi olmak)
ve ve
ittekû-ni bana karşı takva sahibi olun
ey
ulî el elbâbi lübblerin, sır hazinelerinin sahipleri,

Hac, bilinen aylardır. İşte kim onlarda (o aylarda), (ihrama girerek) haccı (kendine) farz edinirse, artık hacta kadına yaklaşmak (ve benzeri davranışlar), fâsıklık (günaha sapmak), cedelleşmek (sürtüşmek, kavga etmek) yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve (hayırlarla) (kendinize) azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulûl elbab! Bana karşı takva sahibi olun.

BAKARA SURESİ 197. Ayeti Ali Bulaç Meali

Hacc, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder (yerine getirir)se, (bilsin ki) haccda kadına yaklaşmak, fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, benden korkup sakının.

Ali Bulaç