Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

el haccu eşhurun ma'lûmâtun fe men farada fî hinne el hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fî el haccı ve mâ tef'alû min hayrın ya'lem-hu allâhu ve tezevvedû fe inne hayra ez zâdi et takvâ ve ittekû-ni ulî el elbâbi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
el haccu hac
eşhurun aylar
ma'lûmâtun malûm, belirlenmiş, bilinen
fe o zaman, işte
men kim, kimse
farada farz oldu
fî hinne onların içinde, onlarda
el hacca hac
fe o zaman, artık
lâ refese yanaşmak yoktur
ve lâ fusûka ve fasıklık, günaha sapma yoktur
ve lâ cidâle ve sürtüşmek, kavga etmek yoktur
fî el haccı hacta
ve mâ tef'alû ve ne yaparsanız
min hayrın hayırdan
ya'lem-hu onu bilir
allâhu Allah
ve tezevvedû ve azıklanın, azık hazırlayın
fe o zaman, fakat
inne muhakkak
hayra ez zâdi azığın hayırlısı
et takvâ takva (sahibi olmak)
ve ve
ittekû-ni bana karşı takva sahibi olun
ey
ulî el elbâbi lübblerin, sır hazinelerinin sahipleri,

Hac, bilinen aylardır. İşte kim onlarda (o aylarda), (ihrama girerek) haccı (kendine) farz edinirse, artık hacta kadına yaklaşmak (ve benzeri davranışlar), fâsıklık (günaha sapmak), cedelleşmek (sürtüşmek, kavga etmek) yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve (hayırlarla) (kendinize) azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulûl elbab! Bana karşı takva sahibi olun.

BAKARA SURESİ 197. Ayeti Ali Ünal Meali

Hac, (öteden beri halka) malûm olan aylarda yapılır. Kim o aylarda hacca niyet ve teşebbüs ederse, artık Hac boyunca ne eşler arasında münasebete izin vardır, ne şer’î hudutlardan çıkmaya ve ne de tartışma ve sürtüşmeye. (Bunlara riayetten başka,) gücünüzün yettiği her ne türden bir hayır işler, (Hac’da başkalarına yardımda bulunursanız,) Allah onu mutlaka bilir. (Başkalarına yük olmamak için Hac süresince gerekli) bütün azığınızı tedarik edin; bu arada (bilin ki) azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse, (Âhiret azığınız olarak) Ben’den sakınıp takva dairesi içine girin (ve Hac gibi, bütün ibadetlerinizi tam bir dikkatle yerine getirin), ey gerçek akıl ve idrak sahipleri!

Ali Ünal