Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

zuyyine lillezîne (li ellezîne) keferû el hayâtu ed dunyâ ve yesharûne min ellezîne âmenû vellezîne (ve ellezîne) ittekav fevka-hum yevme el kıyâmeti ve allâhu yerzuku men yeşâu bi gayri hisâbin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
zuyyine süslendi, müzeyyen kılındı
lillezîne (li ellezîne) o kimselere, onlara
keferû inkâr ettiler
el hayâtu ed dunyâ dünya hayatı
ve yesharûne ve alay ediyorlar
min ellezîne o kimselerden, onlardan
âmenû âmenû oldular (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilediler), îmân ettiler
vellezîne (ve ellezîne) ve o kimseler, onlar
ittekav takva sahibi oldular
fevka-hum onların üstünde (onlardan üstün)
yevme el kıyâmeti kıyâmet günü
ve allâhu yerzuku ve Allah rızıklandırır
men yeşâu dilediği kimseyi
bi gayri hisâbin hesapsız

İnkâr edenlere, dünya hayatı müzeyyen kılındı (süslü gösterildi) ve onlar, âmenû olanların bir kısmı ile alay ediyorlar (fakir olanları küçümsüyorlar). (Oysa) takva sahibi olanlar, kıyâmet günü onların üstündedir. Ve Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.

BAKARA SURESİ 212. Ayeti Ahmet Tekin Meali

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, kâfirler için, dünya hayatı süslenip güzel gösterildi. Bu sebeple onlar imân edenlerden bazılarıyla alay ediyorlar. Halbuki, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunan, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere, lütuf ve ihsanından kayda geçirilmeyen, dara düşürmeyen, ölçüye tartıya vurulmayan, hesabı sorulmayan, itiraza mahal olmayan hesapsız rızık ve servet verir.

Ahmet Tekin