Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lâ cunâhe aleykum fîmâ arradtum bi-hi min hitbeti en nisâi ev eknentum enfusi-kum alime allâhu enne-kum se tezkurûne-hunne ve lâkin lâ tuvâıdû-hunne sirran illâ en tekûlû kavlen ma'rûfen ve lâ ta'zimû ukdeten en nikâhı hattâ yebluga el kitâbu ecele-hu va'lemû enne allâhe ya'lemu enfusi-kum fe ahzerû-hu va'lemû enne allâhe gafûrun halîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lâ cunâhe ve günah yoktur
aleykum sizin üzerinize, size
fîmâ hakkında
arradtum ima ettiniz
bi-hi onu
min den
hitbeti evlenme teklif etmek
en nisâi kadın(lar)
ev veya
eknentum örttünüz, gizlediniz
içinde, ... de
enfusi-kum sizin nefsleriniz, kendiniz
alime bildi
allâhu Allah
enne-kum sizin ..... olduğunuzu
se tezkurûne-hunne onları zikredeceğinizi, hatırlayacağınızı
ve lâkin ve lâkin, fakat
lâ tuvâıdû-hunne onlarla vaadleşmeyin, sözleşmeyin
sirran sır olarak, gizlice
illâ ancak, den başka, hariç
en tekûlû söylemeniz
kavlen bir söz
ma'rûfen marufla, örf ve adete uygun olarak
ve lâ ta'zimû ve azmetmeyin
ukdeten akid, anlaşma
en nikâhı nikâh
hattâ oluncaya kadar
yebluga ulaşır, tamamlanır
el kitâbu kitap (kitapta yazılı olan)
ecele-hu onun eceli, onun süresi
va'lemû ve biliniz
enne allâhe Allah'ın ..... olduğunu
ya'lemu bilir
şeyi
içinde, ... de
enfusi-kum sizin nefsleriniz, kendiniz
fe artık
ahzerû-hu ondan sakının
va'lemû ve biliniz
enne allâhe Allah'ın ..... olduğunu
gafûrun gafûr, mağfiret eden
halîmun halim, yumuşak, sakin, ceza vermekte acele etmeyen

(Bekleme süresi içindeki kadınlara), onlarla evlenme istediğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde (böyle bir arzuyu) gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah, sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara (örf ve adete uygun) bir söz söylemeniz hariç (üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında), sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikâh akdine azmetmeyin. Ve Allah’ın, içinizde olanı bildiğini bilin! Artık O’ndan sakının. Allah’ın, Gafûr (ve) Halîm olduğunu bilin!

BAKARA SURESİ 235. Ayeti Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Kadınlar ile evleneceğinize dair ta'riz tarîkıyla rağbetinizi göstermenizden veya bu rağbeti gönlünüzde gizlediğinizden dolayı üzerinize bir günah yoktur. Allah Teâlâ bilmiştir ki, siz onları elbette anacaksınızdır. Ancak kendileriyle gizlice vaadleşmeyiniz. Ancak maruf veçhile bir söz söylemeniz müstesna. Ve iddet-i vefat nihâyet bulmadıkça da akd-i nikaha azmetmeyiniz ve biliniz ki, Allah Teâlâ gönüllerinizde olanı şüphe yok ki bilir. Artık ondan sakınınız ve biliniz ki Hak Teâlâ şüphesiz gafûrdur, halîmdir.

Ömer Nasuhi Bilmen