Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

lâ ikrâhe fî ed dîni kad tebeyyene er ruşdu min el gayyi fe men yekfur bi et tâgûti ve yu'min bi allâhi fe kad istemseke bi el urveti el vuskâ lâ infisâme lehâ ve allâhu semîun alîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lâ ikrâhe icbar, zorlama yoktur
fî ed dîni dînde
kad olmuştu
tebeyyene beyan oldu, açığa çıktı, açıklandı
er ruşdu rüşd, irşad olma yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol
min el gayyi gayy yolundan, dalâlet yolundan,
fe o zaman, böylece, artık
men kim
yekfur inkâr eder
bi et tâgûti tagutu, insan ve cin şeytanları
ve yu'min ve îmân eder
bi allâhi Allah'a
fe o zaman, böylece, artık
kad istemseke tutunmuştur
bi el urveti bir kulpa
el vuskâ sağlam
lâ infisâme kopma yoktur, olmaz (kopmaz)
lehâ onda, onun
ve allâhu ve Allah
semîun en iyi işiten
alîmun en iyi bilen

Dînde zorlama yoktur. irşad yolu (hidayet yolu, Allah’a ulaştıran yol), gayy yolundan (dalâlet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan) açıkça (ayrılıp) ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu) inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olur, Allah’a ulaştıran yolu tercih ederse), böylece o, (Allah’tan) kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya (sağlam bir kulba, mürşidin eline) tutunmuştur. Allah Sem’î’dir, Alîm’dir.

BAKARA SURESİ 256. Ayeti Ali Bulaç Meali

Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir.

Ali Bulaç