Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve mâ enfaktum min nafakatin ev nezertum min nezrin fe inne allâhe ya'lemu-hu ve mâ li ez zâlimîne min ensârın
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve mâ enfaktum ve infâk ettiniz, infâk ettiğiniz şey
min nafakatin nafakadan, nafaka olarak, bir nafaka
ev veya
nezertum nezrettiniz, adadınız
min nezrin nezirden, nezir olarak, bir nezir, bir adak
fe o zaman, o taktirde
inne muhakkak, mutlaka
allâhe Allah
ya'lemu-hu onu bilir
ve mâ ve yoktur
li ez zâlimîne zalimler için
min ensârın (yardımcılardan) bir yardımcı

Ve nafakadan ne infâk ettinizse (verdinizse) veya adaktan ne adadınızsa, o taktirde muhakkak ki Allah, onu bilir. Ve zâlimler için bir yardımcı yoktur.

BAKARA SURESİ 270. Ayeti Ali Bulaç Meali

Her neyi nafaka olarak infak eder ve adak olarak neyi adarsanız, muhakkak Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.

Ali Bulaç