Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

lillâhi (li allâhi) mâ fî es semâvâti ve mâ fî el ardı ve in tubdû mâ fî enfusi-kum ev tuhfû-hu yuhâsib-kum bi-hi allâhu fe yagfiru li-men yeşâu ve yuazzibu men yeşâu ve allâhu alâ kulli şey'in kadîrun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lillâhi (li allâhi) Allah'ın, Allah'a ait
mâ fî es semâvâti göklerde bulunan şeyler
ve mâ fî el ardı ve yeryüzünde bulunan şeyler
ve in tubdû ve eğer siz açıklarsanız, açıklasanız
mâ fî enfusi-kum nefslerinizde, içinizde olan
ev veya
tuhfû-hu onu gizlersiniz
yuhâsib-kum sizi hesaba çeker
bi-hi onunla
allâhu Allah
fe o zaman, o taktirde, artık
yagfiru mağfiret eder, bağışlar, günahları
li-men kimseyi
yeşâu diler
ve yuazzibu ve azap eder
men kim, kimse
yeşâu diler
ve allâhu ve Allah
alâ kulli şey'in herşeye
kadîrun kaadir, kudret sahibi, gücü yeten

Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar (herşey) Allah’a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde (içinizde) olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Ve Allah herşeye kaadirdir.

BAKARA SURESİ 284. Ayeti Ali Bulaç Meali

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azablandırır. Allah, her şeye güç yetirendir.

Ali Bulaç