Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

âmene er resûlu bi-mâ unzile ileyhi min rabbi-hi ve el mu'minûne kullun âmene bi allâhi ve melâiketi-hi ve kutubi-hi ve rusuli-hi lâ nuferriku beyne ehadin min rusuli-hi ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ gufrâne-ke rabbe-nâ ve ileyke el masîru
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
âmene îmân etti, inandı
er resûlu resûl
bi-mâ şeye
unzile indirildi
ileyhi ona
min den
rabbi-hi onun Rabbi
ve el mu'minûne ve mü'minler
kullun hepsi
âmene îmân etti, inandı
bi allâhi Allah'a
ve melâiketi-hi ve onun meleklerine
ve kutubi-hi ve onun kitaplarına
ve rusuli-hi ve onun resûllerine
lâ nuferriku fark gözetmeyiz, ayırmayız
beyne arasında
ehadin biri
min rusuli-hi onun resûllerinden
ve kâlû ve dediler
semi'nâ biz işittik
ve ata'nâ ve biz itaat ettik
gufrâne-ke senin mağfiret etmen
rabbe-nâ Rabbimiz
ve ileyke ve sana
el masîru masîr, varış, ulaşma, seyr-i sülûk

Resûl, Rabbinden kendisine indirilene îmân etti ve mü’minler de, hepsi Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına ve resûllerine îmân etti. “Biz, O’nun resûlleri arasından (hiç) birini, diğerinden ayırmayız.” Ve “ışittik ve itaat ettik! Ve Rabbimiz, Senin mağfiretini (dileriz). Ve masîr (varış) Sana’dır (Sana doğru yola çıkarız ve Sana ulaşırız).” dediler.

BAKARA SURESİ 285. Ayeti Şaban Piriş Meali

Peygamber, Rabbi'nden kendisine indirilene iman etmiştir, mü’minler de! Hepsi de, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etmiş ve: -Allah’ın peygamberlerinden hiç birini (diğerinden) ayırmayız. İşittik ve itaat ettik, Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş sanadır.” demişlerdir.

Şaban Piriş