Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ ﴿٦٨﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâlû ûd'u lenâ rabbe-ke yubeyyin lenâ hiye kâle inne-hu yekûlu inne-hâ bakaratun lâ fâridun ve lâ bikrun avânun beyne zâlike fe if'alû tu'merûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâlû dediler
ûd'u dua et
lenâ bize, bizim için
rabbe-ke senin Rabbin
yubeyyin açıklasın
lenâ bize
ne, nasıl
hiye o
kâle dedi
inne-hu muhakkak ki o, şüphesiz o
yekûlu diyor, söylüyor
inne-hâ muhakkak ki o
bakaratun bir inek
lâ fâridun yaşlı olmayan
ve ve
lâ bikrun çok genç olmayan
avânun orta yaşta
beyne zâlike bu (ikisi) arasında
fe artık, böylece
if'alû yapın
şey
tu'merûne emrolundunuz

(Onlar) dediler ki: “Bizim için Rabbine dua et, onun ne (vasıfta) olduğunu bize açıklasın.” (Musa a.s) dedi ki: “Muhakkak ki O (Allah) buyuruyor ki, o mutlaka ne genç, ne de yaşlı, ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın.”

BAKARA SURESİ 68. Ayeti Ali Bulaç Meali

"Rabbine adımıza yalvar da, bize niteliklerini açıklasın" dediler. (Musa, Rabbine yalvardıktan sonra) "Şüphesiz Allah diyor ki: O ne pek geçkin, ne de pek genç, ikisi arası dinç(likte bir sığır olmalı)dır. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin" dedi.

Ali Bulaç