Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâle inne-hu yekûlu innehâ bakaratun lâ zelûlun tusîru el arda ve lâ teskî el harse musellemetun lâ şiyete fî-hâ kâlû el'âne ci'te bi el hakkı fe zebehû-hâ ve mâ kâdû yef'alûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâle dedi
inne-hu muhakkak ki o, hiç şüphesiz o
yekûlu innehâ diyor
bakaratun bir inek
lâ zelûlun zelil değil, boyunduruk altına
tusîru toprağı sürer
el arda arazi, yer, toprak
ve lâ teskî ve sulamaz
el harse ekin (tarla)
musellemetun salınmış, serbest bırakılmış
lâ şiyete leke yoktur
fî-hâ onda
kâlû dediler
el'âne şimdi
ci'te geldin
bi el hakkı hak ile, gerçekle
fe böylece, bunun üzerine
zebehû-hâ onu boğazladılar, kestiler
ve mâ kâdû yef'alûne ve neredeyse yapmayacaklardı

(Musa a.s) dedi ki: “Muhakkak ki O (Allah), buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağı sürmez, ekin sulamaz, salmadır, onda alaca (leke) yoktur.” Dediler ki: “İşte şimdi hakikati getirdin (tam tarifini yaptın).” Bunun üzerine onu (o vasıfta olan ineği bulup) kestiler. Ve az kalsın bunu yapmayacaklardı.

BAKARA SURESİ 71. Ayeti Ali Bulaç Meali

(Bunun üzerine Musa, "Rabbim) diyor ki: O, yeri sürmek ve ekini sulamak için boyunduruğa alınmayan, salma ve alacası olmayan bir inektir" dedi. (O zaman): "Şimdi gerçeği getirdin" dediler. Böylece ineği kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklardı.

Ali Bulaç