Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾


BEYYİNE SURESİ 7. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne ellezîne âmenû ve amilû es sâlihâti ulâike hum hayru el beriyyeti
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
ellezîne âmenû âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler
ve amilû es sâlihâti ve salih amel yaptılar, nefs tezkiyesi yaptılar
ulâike işte onlar
hum onlar
hayru hayırlı
el beriyyeti yaratılmış olanlar

Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel yapanlar (nefs tezkiyesi yapanlar), işte onlar, onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır.

BEYYİNE SURESİ 7. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.

Diyanet İşleri

İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlardır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları.

Abdulbaki Gölpınarlı

İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.

Adem Uğur

İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, işte bunlar halkın en hayırlısıdır!

Ahmed Hulusi

İman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, işte onlar da, insanların en hayırlı olanlarıdır.

Ahmet Tekin

İman edip salih ameller işleyenler ise; işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdırlar.

Ahmet Varol

İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Ali Bulaç

Doğrusu iman edib de salih ameller işliyenler; işte bunlar da yaratıkların en hayırlısı olanlardır.

Ali Fikri Yavuz

Fakat, inanip yararli is isleyenler, iste onlar da, yaratiklarin en iyileridirler.

Bekir Sadak

İmân edip iyi-yararlı amellerde bulunanlar ise, işte onlar yaratılanların en iyileridirler.

Celal Yıldırım

Fakat, inanıp yararlı iş işleyenler, işte onlar da, yaratıkların en iyileridirler.

Diyanet İşleri (eski)

İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.

Diyanet Vakfi

İnanıp erdemli davrananlar ise yaratıkların en iyisidir.

Edip Yüksel

Muhakkak ki iyman edip yarar ameller yapanlar onlardır bütün «hayrulberiyye»

Elmalılı Hamdi Yazır

İman edip yararlı işler yapanlar ise bütün insanların en hayırlılarıdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İnanıp ve iyi işler yapanlar da halkın en hayırlılarıdır.

Seyyid Kutub

İnanıp salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Gültekin Onan

İman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) Hiç şübhe yok ki bunlar da yaratılanların en hayırlısıdır.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, işte mahlûkatın en hayırlısı (da)ancak onlardır!

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki iman etmiş olup salih ameller işleyenler; işte onlar da, yaratıkların en hayırlısıdırlar.

İbni Kesir

(Ve) iman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, işte onlar, bütün yaratıkların en hayırlılarıdır.

Muhammed Esed

Muhakkak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, işte yaradılmışların hayırlısı da onlardır, onlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

İman edip sâlih amel işleyenler hiç şüphesiz ki yaratıkların en iyileridirler.

Ömer Öngüt

İman eden ve doğruları yapanlar ise, işte onlar, yaratılmışların en hayırlıları onlardır.

Şaban Piriş

Ama iman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır.

Suat Yıldırım

İnanıp iyi işler yapanlar da halkın en hayırlısıdır.

Süleyman Ateş

İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Tefhim-ul Kuran

İman eden ve güzel işler yapanlar ise yaratılmışların en iyisidir.

Ümit Şimşek

İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı.

Yaşar Nuri Öztürk

İman edip doğru dürüst işler işleyenler ise, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Abdullah Parlıyan

İnanıp iyi amel yapanlar da halkın en iyileridir.

Bayraktar Bayraklı

İman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, işte yaratılanların en iyisi onlardır.

Cemal Külünkoğlu

İman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Kadri Çelik

Buna karşılık, iman edip, imanları istikametinde sağlam, yerinde, doğru ve ıslaha yönelik işler yapanlar ise –o (kutlu) zatlar, yaratılmışların hayırlılarıdırlar.

Ali Ünal

İman edip salih amel işleyenler, onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Harun Yıldırım

Şüphesiz iman eden ve imanına uygun davrananlar da var; işte onlar bütün yaratıkların en hayırlılarıdır.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz, iman edip faydalı işi en iyi şekilde yapanlar var ya; işte onlar, yaratıkların en hayırlısıdırlar.

Sadık Türkmen

İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar da hayırlı bir topluktur.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel yapanlar (nefs tezkiyesi yapanlar), işte onlar, onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır.

İmam İskender Ali Mihr