Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.


ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾


BURÛC SURESİ 15. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

el arşi el mecîdu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
sahip
el arşi arş
el mecîdu Mecid'dir, çok yüce ve şereflidir

(O), Arşın Sahibi’dir, Mecid’dir (çok yüce ve şereflidir).

BURÛC SURESİ 15. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Arş’ın sahibidir, şanı yüce olandır.

Diyanet İşleri

Şerefli arşın sâhibi.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şerefli Arş'ın sahibidir.

Adem Uğur

Arş sahibi'dir, Meciyd'dir (şanı, azameti yüce).

Ahmed Hulusi

Yüce Arş’ın, sınırsız kudret ve iktidar makamının sahibidir.

Ahmet Tekin

Arş'ın sahibidir; pek yücedir.

Ahmet Varol

Arşın sahibidir; Mecid (pek yüce)dir.

Ali Bulaç

Arşın sahibidir, Mecîd’dir = zâtında ve sıfatında pek büyüktür.

Ali Fikri Yavuz

(14-15) Yuce Arsin sahibi, cok seven, bagislayan O'dur.

Bekir Sadak

Yüce şerefli, şanlı Arş'ın sahibidir.

Celal Yıldırım

(14-15) Yüce arşın sahibi, çok seven, bağışlayan O'dur.

Diyanet İşleri (eski)

Arş'ın sahibidir, çok yücedir.

Diyanet Vakfi

Şanlı yönetimin sahibidir.

Edip Yüksel

Arşın sahibi, şanlı (mecîd)dir

Elmalılı Hamdi Yazır

Arş'ın sahibidir, şanı yücedir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Arş'ın sahibidir, yücedir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Arş'ın sahibidir, yücedir.

Seyyid Kutub

Arşın sahibidir; Mecid (pek yüce)dir.

Gültekin Onan

Arşın saahibidir. (Zâtinde de, sıfatlarında da) pek yücedir (büyükdür).

Hasan Basri Çantay

Arşın sâhibidir; Mecîd (şânı pek yüce)dir.

Hayrat Neşriyat

Arş'ın sahibidir, Mecid'dir.

İbni Kesir

şanlı kudret tahtının sahibi,

Muhammed Esed

Arş'ın Azîmüşşan sahibidir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şerefli Arş'ın sahibidir.

Ömer Öngüt

Yüce arşın sahibi.

Şaban Piriş

O Arş sahibidir, şanı pek yücedir.

Suat Yıldırım

Arş'ın sâhibidir, yücedir.

Süleyman Ateş

Arşın sahibidir; Mecid (pek yüce) dir.

Tefhim-ul Kuran

Arş'ın sahibidir, şanı yücedir.

Ümit Şimşek

Arşın sahibidir; Mecîd'dir, şanı yüce olandır!

Yaşar Nuri Öztürk

Arşın sahibi olup yüceler yücesidir.

Abdullah Parlıyan

(12-16) Şüphesiz, Rabbinin yakalaması son derece çetindir. İnsanı yoktan yaratan ve sonra yeniden diriltecek O'dur. O, çok bağışlayandır; çok sevendir. Şanlı kudret tahtının sahibidir. Dilediği şeyleri mutlak yapandır.

Bayraktar Bayraklı

Şanlı kudret tahtının sahibidir.

Cemal Külünkoğlu

Yüce egemenlik tahtının sahibidir.

Kadri Çelik

Arş’ın Sahibi, Mecîd (şanı pek yüce).

Ali Ünal

Arş’ın sahibidir, Mecîd’dir.

Harun Yıldırım

en şerefli makamın sahibidir;

Mustafa İslamoğlu

Arş’ın sahibidir, şanı yücedir.

Sadık Türkmen

Yüce arşın sahibi çok çok yücedir.

İlyas Yorulmaz

(O), Arşın Sahibi’dir, Mecid’dir (çok yüce ve şereflidir).

İmam İskender Ali Mihr