Casiye Suresi Mekke döneminde inmiştir. 37 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Câsiye, diz üstü çöken demektir.


وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve âteynâ-hum beyyinâtin min el emri fe mâ ihtelefû illâ min ba'di mâ câe-hum el ilmu bagyen beyne-hum inne rabbe-ke yakdî beyne-hum yevme el kıyâmeti kânû fî-hi yahtelifûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve âteynâ-hum ve onlara verdik
beyyinâtin beyyineler, deliller
min el emri emirden
fe o zaman, fakat
mâ ihtelefû illâ ...'den başka ihtilâfa düşmediler (... sebebi ile ihtilâfa düştüler)
min ba'di sonra
mâ câe-hum onlara gelen şey
el ilmu ilim
bagyen azarak, azgınlık ederek
beyne-hum onların aralarında, aralarında
inne muhakkak ki
rabbe-ke senin Rabbin
yakdî hüküm verecek
beyne-hum onların aralarında, aralarında
yevme el kıyâmeti kıyâmet günü
...'de, içinde, hakkında
şey(ler)
kânû ... oldular
fî-hi onun için, onda
yahtelifûne ihtilâf ediyorlar

Ve onlara emirden (Allah’ın emrinden) beyyineler (deliller) verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilâfa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyâmet günü, ihtilâf etmiş oldukları şeylerde, onların arasında hüküm verecektir.

Casiye Suresi 17. Ayeti Ahmet Tekin Meali

Dinî konularda, Hâtemü’l-enbiyâ’nın hak peygamber olduğu konusunda, devlet, millet, ekonomik hayat ve ümmet hayatı ile, kamu düzeni ile ilgili konularda onlara açık deliller, hükümler verdik. Ama onlar kendilerine doğru bilgiler geldikten sonra, liderliği ve hâkimiyeti hep kendi uhdelerinde tutma hırsları, hasetleri, haksızlıkları, şer’î kurallara karşı çıkmaları ve bozgunculukları sebebiyle ayrı baş çekerek ihtilâf çıkardılar. Şüphesiz Rabbin, ayrılık çıkarmaya devam ettikleri konularda, onları sorguya çekecek, cezayı hak edenlerin hükmünü icra edecektir.

Ahmet Tekin