Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir.


وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾


DUHÂN SURESİ 19. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve en lâ ta'lû alâ allâhi innî âtî-kum bi sultânin mubînin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve en lâ ta'lû ve ululuk, büyüklük taslamayın
alâ allâhi Allah'a karşı
innî muhakkak ki ben
âtî-kum size geliyorum
bi sultânin bir sultan ile, delil ile
mubînin apaçık

Allah’a karşı ululuk (büyüklük) taslamayın! Çünkü ben, size apaçık bir sultan (delil) ile geliyorum.

DUHÂN SURESİ 19. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Allah’a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum.”

Diyanet İşleri

Ve Allah'a karşı yücelik satmaya kalkışmayın; şüphe yok ki ben size, apaçık bir delil getirdim.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum.

Adem Uğur

"Allâh'a karşı üstünlük taslamayın (Rasûle isyan etmeyin). . . Size apaçık karşı konulamaz delil ortaya koydum. "

Ahmed Hulusi

'Allah’a karşı üstünlük taslamayın, zorbalık yaparak hürriyetleri kısıtlamayın. Allah’ın vahyini ve Rasulünü küçümsemeyin. Ben size apaçık bir ferman ile, ilâhî bir hükümranlık yetkisi ile geliyorum.' diyordu.

Ahmet Tekin

Ve: 'Allah'a karşı büyüklenmeyin. Şüphesiz ben size apaçık bir delil getiriyorum' diye.

Ahmet Varol

"Allah'a karşı büyüklenmeyin; şüphesiz size apaçık, bir delil getiriyorum."

Ali Bulaç

Ve Allah’a karşı baş kaldırmayın; çünkü ben size açık bir bürhanla (peygamberliğime delâlet eden mucizelerle) geliyorum.

Ali Fikri Yavuz

«Allah'a karsi ustun gelmeye kalkismayin; dogrusu ben size apacik bir delil getirdim.»

Bekir Sadak

Ve sakın Allah'a karşı kendinizi yüksek görmeyin. Şüphesiz ki ben size çok açık bir belgeyi, inandırıcı delili getirdim.

Celal Yıldırım

'Allah'a karşı üstün gelmeye kalkışmayın; doğrusu ben size apaçık bir delil getirdim.'

Diyanet İşleri (eski)

Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum.

Diyanet Vakfi

'ALLAH'a karşı ululanmayın. Ben size apaçık bir delille gelmiş bulunuyorum.'

Edip Yüksel

Ve Allaha karşı baş kaldırmayın, çünkü ben size açık bir bürhan ile geliyorum

Elmalılı Hamdi Yazır

ve Allah'a karşı baş kaldırmayın; çünkü ben size açık bir delil ile geliyorum.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Ben size apaçık bir delil getiriyorum.

Seyyid Kutub

"Tanrı'ya karşı büyüklenmeyin; şüphesiz size apaçık bir delil getiriyorum."

Gültekin Onan

«Ve Allaha karşı yücelik taslamayın. Zira ben size apaçık bir bürhan getiriyorum» diye (söylemişdi).

Hasan Basri Çantay

Ve (Mûsâ onlara:) 'Allah’a karşı üstünlük taslamayın! Çünki ben size apaçık bir delil (mu'cize) getiriyorum' diye (da'vette bulundu).

Hayrat Neşriyat

Allah'a karşı yücelik taslamayın. Doğrusu ben, size açık bir burhan getirdim.

İbni Kesir

"Ve Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Çünkü ben size (O'ndan) açık bir delil getiriyorum;

Muhammed Esed

«Ve Allah'a karşı yücelikte bulunmayın. Muhakkak ki, ben size bir apaçık hüccet ile geliyorum.»

Ömer Nasuhi Bilmen

"Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getirdim. "

Ömer Öngüt

-Allah’a karşı üstünlük taslamayın. Ben size apaçık bir delil getiriyorum.

Şaban Piriş

(19-21) Sakın Allah’a baş kaldırmayın, zira ben size apaçık bir delil getiriyorum. Beni taşlayıp öldürmenizden, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınıyorum. Bana inanmıyorsanız, bari beni kendi halime bırakın (bana kötülük etmeyin)."

Suat Yıldırım

"Allah'a karşı ululanmayın. Ben size apaçık bir delil getiriyorum."

Süleyman Ateş

«Allah'a karşı büyüklenmeyin; hiç şüphesiz ben size apaçık, bir delil getirmekteyim.»

Tefhim-ul Kuran

'Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Ben size apaçık bir delil getirdim.

Ümit Şimşek

"Allah'a karşı ululuk taslamayın! Ben size apaçık bir kanıt getirmekteyim."

Yaşar Nuri Öztürk

“Ve Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Çünkü ben size, O'ndan açık bir delil getirdim.

Abdullah Parlıyan

“Allah'a karşı baş kaldırmayınız. Çünkü ben size apaçık bir mucize getirdim.”

Bayraktar Bayraklı

“Allah'a karşı ululuk taslamayın! Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum.”

Cemal Külünkoğlu

“Allah'a karşı büyüklenmeyin; hiç şüphesiz ben size apaçık bir delil getirdim.”

Kadri Çelik

“Ve (benim risaletimi inkâr edip, O’nun emrini yerine getirmemekle) Allah’a baş kaldırmayın. Çünkü ben, size apaçık, kesin bir delil, aklîmanevî bir güç ve yetkiyle geldim.

Ali Ünal

“Allah’a karşı büyüklenmeyin; şüphesiz size apaçık bir delil getiriyorum.”

Harun Yıldırım

Allah'a karşı küstahlaşmayın! Benim size hakikatin açık delilleriyle geldiğimi aklınızdan çıkarmayın!

Mustafa İslamoğlu

Allah’a karşı ululuk taslamayın! Şüphesiz ben size apaçık bir kanıt getiriyorum.

Sadık Türkmen

Musa “Allah'a karşı büyüklük taslamayın diye (geldim) ve ben size güçlü açık kanıtlar getirdim. ”

İlyas Yorulmaz

Allah’a karşı ululuk (büyüklük) taslamayın! Çünkü ben, size apaçık bir sultan (delil) ile geliyorum.

İmam İskender Ali Mihr