Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir.


وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾


DUHÂN SURESİ 24. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve etruki el bahra rahven inne-hum cundun mugrakûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve etruki ve bırak
el bahra deniz
rahven durgun, açık
inne-hum muhakkak ki onlar
cundun ordu
mugrakûne boğulacak olanlar

Ve denizi açık olarak bırak! Muhakkak ki onlar, boğulacak olan bir ordudur.

DUHÂN SURESİ 24. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Denizi açık hâlde bırak.” Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

Diyanet İşleri

Deniz açılmışken öylece bırak, şüphe yok, onlar bir ordudur ki boğulacak.

Abdulbaki Gölpınarlı

Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

Adem Uğur

"Denizi açık olduğu hâlde bırak. . . Muhakkak ki onlar boğulmuş bir ordudur. "

Ahmed Hulusi

'Karşıya geçince, denizi olduğu gibi açık bırak. Onlar, denizde boğulacak askerî erkân ve ordudur.'

Ahmet Tekin

Denizi sakin bir halde bırak. Şüphesiz onlar boğulacak bir ordudur.'

Ahmet Varol

"Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü suda boğulacak bir ordudur."

Ali Bulaç

Denizi de (karşı yakaya geçtikten sonra, sana açılan yolu da kapamayıp) açık bırak; çünkü onlar (açık görecekleri bu yola girip) bir ordu halinde boğulmuş olacaklardır.”

Ali Fikri Yavuz

«enizi sakin iken geride birak, dogrusu onlar suda bogulacak bir ordudur.»

Bekir Sadak

Denizi (geçtikten sonra) sakin ve (yol verir şekilde) açık bırak. Onlar elbette boğulacak bir ordudur.

Celal Yıldırım

'Denizi sakin iken geride bırak, doğrusu onlar suda boğulacak bir ordudur.'

Diyanet İşleri (eski)

Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

Diyanet Vakfi

'Denizi yarılmış olarak terket. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur.'

Edip Yüksel

Ve denizi açık bırak, çünkü onlar ordu halinde gelip gark olunacaklar

Elmalılı Hamdi Yazır

Denizi açık bırak, Çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar.» buyurdu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Denizi yarıp toplumunu geçirdikten sonra olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

Seyyid Kutub

"Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü suda boğulacak bir ordudur."

Gültekin Onan

«Denizi (sen ve ashaabın selâmetle geçdikden sonra) durgun ve açık bırak. Çünkü onlar boğul (mıya mahkûm ol) muş bir ordudur».

Hasan Basri Çantay

'Ve (karşıya geçince asânla vurarak kapanmasını isteme,) denizi açık bırak! Çünki onlar suda boğul(malarına hükmedil)miş bir ordudur.'

Hayrat Neşriyat

Denizi sakin iken geride bırak. Doğrusu onlar, suda boğulacak bir ordudur.

İbni Kesir

ve denizi (seninle Firavun'un adamları arasında) öyle, olduğu gibi bırak, zaten onlar boğulmaya mahkum bir topluluktur!" dedi.

Muhammed Esed

Ve denizi hâli üzere bırak. Çünkü onlar boğulmuşlar olan bir ordudur.

Ömer Nasuhi Bilmen

"Denizi açık bir halde bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur. "

Ömer Öngüt

Denizi durgun olarak terket, şüphesiz onlar, suda boğulacak bir ordudur.

Şaban Piriş

(23-24) Yüce Allah buyurdu: "Mümin kullarımla geceleyin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp maiyetini geçirdikten sonra, onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur."

Suat Yıldırım

"Denizi (yarıp toplumunu geçirdikten sonra olduğu gibi) açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur."

Süleyman Ateş

«Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü onlar, suda boğulacak bir ordudur.»

Tefhim-ul Kuran

'Denizi sakin halde bırak. Onlar boğulmaya mahkûm bir ordudur.'

Ümit Şimşek

"Denizi açık bırak, çünkü onlar, boğulmaya mahkûm edilmiş bir ordudur."

Yaşar Nuri Öztürk

Denizi sen ve toplumun geçtikten sonra, açılmış durumda öylece bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

Abdullah Parlıyan

“Denizi sükûnetle geç/terk et; çünkü onlar boğulacak bir ordudur.”

Bayraktar Bayraklı

“Denizi yarıp (ashabını geçirdikten sonra) onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur.”

Cemal Külünkoğlu

“Denizi açık bırak. Doğrusu onlar, suda boğulacak bir ordudur.”

Kadri Çelik

“(Şimdi de) denizi öyle ikiye yarılmış olarak bırak. (Sizi takip edenler,) haklarında boğulma hükmü verilmiş bir topluluktur.”

Ali Ünal

“Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur.”

Harun Yıldırım

Ziyanı yok, sen denizi rahat bir biçimde terk et! Onlar hakkındaki karar kesin: o ordu mutlaka boğulacak!"

Mustafa İslamoğlu

Denizi açık bırak! Çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar.

Sadık Türkmen

Siz denizi kolaylıkla geçin. Sizi takip eden ordu kesinlikle denizde boğulacaktır.

İlyas Yorulmaz

Ve denizi açık olarak bırak! Muhakkak ki onlar, boğulacak olan bir ordudur.

İmam İskender Ali Mihr