Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir.


مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾


DUHÂN SURESİ 31. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

min fir'avne inne-hu kâne âliyen min el musrifîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
min fir'avne firavundan
inne-hu muhakkak ki o
kâne ... oldu, ... idi
âliyen ululuk, büyüklük taslayan
min el musrifîne müsriflerden, haddi aşanlardan

O firavun ki, şüphesiz o, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı.

DUHÂN SURESİ 31. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(30-31) Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.

Diyanet İşleri

Firavun'dan; şüphe yok ki o haddi aşanlardan yücelik satan, ululanan biriydi.

Abdulbaki Gölpınarlı

Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.

Adem Uğur

Firavun'dan (benliğin sembolü)! Muhakkak ki O, üstünlük taslayan, israf edenlerden (hakikatindeki kuvveleri boşa harcayan) idi.

Ahmed Hulusi

Firavun’dan da kurtardık. O, cahilce davranarak üstünlük taslayıp haddi aşan, günah, isyan ve inkâr bataklığında olanlardan bir zorba, bir diktatördü.

Ahmet Tekin

Firavun'dan. Şüphesiz o ölçüyü taşıranlardan bir büyüklenici (zorba) idi.

Ahmet Varol

Firavun'dan. Çünkü, o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.

Ali Bulaç

Firavun’dan (esaretinden ve oğullarının öldürülmesinden). Çünkü o azgın müsriflerdendi, (şirke varanlardandı).

Ali Fikri Yavuz

(30-31) And olsun ki, Israilogullarini, azgin bir zorba olan Firavun'un alcaltici azabindan kurtardik.

Bekir Sadak

(30-31) And olsun ki, biz, İsrail oğulları'nı horlayıcı aşağılayıcı olan o azâbdan, Fir'avn(ın zulüm ve haksızlığın)dan kurtardık. Şüphesiz ki o, ölçüyü kaçıranların, aşırı gidenlerin kendini yüksekte göreni (başkalarına tepeden bakanı) idi.

Celal Yıldırım

(30-31) And olsun ki, İsrailoğullarını, azgın bir zorba olan Firavun'un alçaltıcı azabından kurtardık.

Diyanet İşleri (eski)

Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.

Diyanet Vakfi

Firavun'dan. O, azgın bir diktatör idi.

Edip Yüksel

Fir'avinden, çünkü o üstün müsriflerden idi

Elmalılı Hamdi Yazır

Firavun'dan, çünkü o haddi aşanlardan bir üstündü.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yani Firavun'dan. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorba idi.

Seyyid Kutub

Firavun'dan. Çünkü, o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.

Gültekin Onan

(30-31) Andolsun ki biz İsrâîl oğullarını o zillet verici azâbdan, Fir'avndan kurtardık. Hakıykat o, haddi aşanlardan bir mütekebbirdi.

Hasan Basri Çantay

(30-31) And olsun ki, İsrâiloğullarını o (pek) aşağılayıcı azabdan, Fir'avun’dan kurtardık. Çünki o üstünlük taslayan bir kimse idi, haddi aşanlardandı.

Hayrat Neşriyat

Firavun'dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi.

İbni Kesir

Firavun(un onların başına sardığı azap)tan; zaten o, kendi kişiliklerini harcayıp duranların en başta gelenlerindendi;

Muhammed Esed

Fir'avun'dan, şüphe yok ki, o, müsriflerden bir mütekebbir olmuştu.

Ömer Nasuhi Bilmen

Firavun'dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi.

Ömer Öngüt

Firavundan, çünkü o, haddi aşan bir zorba idi.

Şaban Piriş

(30-31) Böylece, İsrailoğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun’un işkencesinden kurtardık. Doğrusu, bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın teki idi.

Suat Yıldırım

Fir'avn'dan. Çünkü o, (insanları ezip) ululanan, sınırı aşanlardan biri idi.

Süleyman Ateş

Firavun'dan. Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.

Tefhim-ul Kuran

Onları Firavun'dan kurtardık. Gerçekten o haddini aşmış bir zorba idi.

Ümit Şimşek

Firavun'dan kurtardık. Firavun, haddi aşanların büyüklük taslayanlarından biriydi.

Yaşar Nuri Öztürk

Firavun'un onların başına sardığı azaptan. Şüphesiz o Firavun, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayan, ululanan biriydi.

Abdullah Parlıyan

(30-31) Andolsun biz, İsrâiloğulları'nı o alçaltıcı azaptan, yani Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, aşırı gidenlerden bir zorba idi.

Bayraktar Bayraklı

(30-31) Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşan, büyüklük taslayan bir zorba idi.

Cemal Külünkoğlu

Firavun'dan (kurtardık). Şüphesiz o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.

Kadri Çelik

Firavun’dan. Gerçekten Firavun, kibirli bir zorba idi; Allah’ın verdiği kabiliyet ve melekeleri israf edip, haddi aşanlardandı.

Ali Ünal

Firavun’dan. Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.

Harun Yıldırım

Firavun'dan... Çünkü o, haddini bilmez küstahlardan biriydi.

Mustafa İslamoğlu

Firavun’dan!.. Çünkü o, sınırı aşanlardan ululuk taslayan birisi idi.

Sadık Türkmen

Haddi aşan ve kendini yüce gören Firavundan (kurtardık)

İlyas Yorulmaz

O firavun ki, şüphesiz o, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı.

İmam İskender Ali Mihr