Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir.


وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾


DUHÂN SURESİ 32. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lekad ihternâ-hum alâ ilmin alâ el âlemîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lekad ve andolsun ki
ihternâ-hum onları seçtik, üstün kıldık
alâ ilmin ilim üzere
alâ el âlemîne âlemlerin üzerine, âlemlere

Ve andolsun ki Biz, onları (İsrailoğullarını) ilim üzerine âlemlere seçtik (üstün kıldık).

DUHÂN SURESİ 32. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.

Diyanet İşleri

Ve andolsun ki İsrailoğullarını, bilerek bütün âlemlerden üstün olmak üzere seçtik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek, (kendi zamanlarında) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik.

Adem Uğur

Andolsun ki onları (İsrailoğullarını), bir İLİM ile âlemlere (insanlar) üstün seçtik!

Ahmed Hulusi

Andolsun biz, İsrâiloğulları’na, bilerek, âlemlerin, ilâhî emirlere itaatkâr oldukları çağda ve bölgedeki insanların üstünde bir imtiyaz vermiştik.

Ahmet Tekin

Andolsun ki biz onları bir bilgi üzere alemlere üstün kıldık.

Ahmet Varol

Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.

Ali Bulaç

Celâlim hakkı için, biz İsraîloğullarına, bildiğimiz gibi, âlemlerin üstünde hayır vermiştik.

Ali Fikri Yavuz

And olsun ki, onlarin durumunu bilerek dunyalarin uzerinde seckin kildik.

Bekir Sadak

And olsun ki, İsrail oğulları' nın durumunu bilerek onları Dünya milletlerinin üzerine seçip tercih ettik.

Celal Yıldırım

And olsun ki, onların durumunu bilerek dünyaların üzerinde seçkin kıldık.

Diyanet İşleri (eski)

Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek, (kendi zamanlarında) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik.

Diyanet Vakfi

Tüm halkın arasından özellikle onları seçtik.

Edip Yüksel

Ve şanım hakkı için; biz onları bir ılim üzere âlemîne karşı ıhtıyar eylemiştik

Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki Biz onları bilerek bütün milletler üzerine seçip tercih etmiştik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Andolsun biz, İsrailoğullarını, bir bilgiye göre alemlere üstün kıldık.

Seyyid Kutub

Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.

Gültekin Onan

Andolsun ki biz onlara — (hallerini) bilerek — (zamanlarındaki) âlemlerin üstünde bir imtiyaz vermişdik.

Hasan Basri Çantay

And olsun ki, onları (İsrâiloğullarını kendi asırlarındaki) âlemlerin üzerine (lâyık olduklarını) bilerek seçtik (de onlara üstünlük verdik).

Hayrat Neşriyat

Ve andolsun ki; Biz, onları bile bile alemler üzerinde seçkin kıldık.

İbni Kesir

ve Biz onları bilerek bütün diğer toplumlardan üstün kıldık,

Muhammed Esed

Celâlim hakkı için onları (Benî İsrâil'i) bilerek âlemler üzerine mümtaz kılmıştık.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ve andolsun ki, onların durumunu bilerek âlemlerin üzerinde seçkin kıldık.

Ömer Öngüt

Onları bir ilim üzerinde toplumlar üzerine seçkin kıldık.

Şaban Piriş

Mûsâ’ya bağlı olanları da, durumlarını bilerek, o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık.

Suat Yıldırım

Andolsun biz, onları bir bilgiye göre âlemlere üstün kıldık.

Süleyman Ateş

Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere karşı üstün kıldık.

Tefhim-ul Kuran

Biz onları bilerek o zamanın milletlerine üstün kıldık.

Ümit Şimşek

Yemin olsun, biz onları bir ilim sayesinde âlemlere üstün kılmıştık.

Yaşar Nuri Öztürk

Andolsun ki, İsrailoğullarının durumunu bilerek, onları dünya milletlerinin üzerine seçip tercih ettik, onlar o devrin lider toplumu idiler.

Abdullah Parlıyan

Andolsun, biz bilerek İsrâiloğulları'nı çağların insanlarına tercih ettik.

Bayraktar Bayraklı

Mûsâ'ya bağlı olanları (İsrailoğulları'nı) da, durumlarını bilerek, o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz biz onları bir ilim üzere âlemlere karşı üstün kıldık.

Kadri Çelik

İsrail Oğullarını, bir bilgiye binaen (o devirdeki) bütün milletlerden üstün kıldık.

Ali Ünal

Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.

Harun Yıldırım

Doğrusu onları, akıl sır ermez ilahi bir bilgiye istinaden çağdaşları olan tüm toplumlar içerisinden böyle seçmiştik;

Mustafa İslamoğlu

Ant olsun bir ilme dayalı olarak; onları (yaşadıkları çağda) diğer toplumlardan kabiliyetli kıldık.

Sadık Türkmen

Bizde olan bir bilgi üzerine, İsrail oğullarını yeryüzündeki diğer insanlara tercih ettik.

İlyas Yorulmaz

Ve andolsun ki Biz, onları (İsrailoğullarını) ilim üzerine âlemlere seçtik (üstün kıldık).

İmam İskender Ali Mihr